Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Michal Kneifl, Ph.D.
Identification number: 3409
University e-mail: michal.kneifl [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Bartůněk
Ověření možnosti inventarizace výběrného lesa metodou statistické provozní inventarizace
April 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Beránek
Optimalizace obmýtí hlavní dřeviny hospodářských souborů 441 a 446 na ŠLP "Masarykův les" Křtiny
April 2006Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Jana Bezděková, Ph.D.
Hospodářská koncepce lesa tvale plně tvořivého (Dauerwald) a její kolize se současnou lesnickou legislativou v ČR
April 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Bros
Rekreační funkce nízkého lesa
April 2016Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Bros
Stanovení spolehlivých identifikačních znaků kvalitních a silně přirůstavých stromů jako základ probírkové metody cílových stromů
April 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Dvořák
Kontrukce lokálních objemových tabulek pro borovici lesní na LS Třeboň
April 2019Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Fialka
Srovnání tvorby lesních hospodářských plánů drobných lesních majetků před rokem 1948 a nyní
April 2006Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Gura
Tloušťkový přírůst výstavkových dubů ve středním lese
April 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Gura
Využití barevných leteckých snímků ke zjišťování základních taxačních veličin v etážovitých porostech
April 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radoslav Hlavica
Ověření přesnosti systému Haglöf xScape na měření plochy
April 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karel Houba, DiS.
Srovnání klasického LHP a statistické provozní inventarizace a porovnání jejich výsledků
April 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Houska
Optimalizace obmýtí hlavní dřeviny hospodářského souboru 433 na Táborsku
April 2008Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štěpán Jelínek
Modelové ověření tvorby lesního hospodářského plánu na základě statistické provozní inventarizace pro Městské lesy a rybníky Kutná Hora, spol. s r.o. (objekt Hetlín)
April 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Kinkor
Objemové rovnice douglasky tisolisté na Písecku
April 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Klus
Optimalizace obmýtí dřeviny DB hospodářského souboru 255 na LZ LČR Židlochovice
April 2008Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Kollanda
Tloušťkový přírůst výstavkových dubů ve středním lese
April 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Kollanda
Vliv vnějších a vnitřních faktorů na tloušťkový přírůst výstavkových dubů ve středním lese
April 2018Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Silvia Korčoková
Rekreační funkce nízkého a středního lesa
April 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Koudelka
Analýza výskytu nepravého jádra u buku na ŠLP Masarykův les Křtiny
April 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Kratěna
Optimalizace pořizování digitálních snímků pro vyhodnocení přepočetních koeficientů rovnaného dříví metodou počítačové analýzy obrazu
April 2007Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Kunz
Strategické posouzení výnosové vyrovnanosti lesního majetku
April 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Kunz
Těžební vyrovnanost jako základ stabilního lesnického hospodaření
April 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Machačík
Optimalizace návrhu těžeb vedoucí k těžební vyrovnanosti lesního majetku
April 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Machala
Vyčíslení hodnotové újmy na produkci buku v důsledku prodloužení obmýtí na LS Frenštát pod Radhoštěm
April 2006Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Mašek
Zpracování strategického scénáře vývoje zásob a těžeb buku na ŠLP "Masarykův les" Křtiny s výhledem na 30 let
April 2014Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Václav Mihulka
Růst a přírůst smrkových porostů poškozených loupáním jelení zvěří v oblasti Orlických hor
April 2006Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karel Nohavica
Optimalizace směsi smrku s modřínem na základě analýzy interakcí mezi dřevinami
April 2008Displaying the final thesis
28.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Magdalena Pellarová
Posouzení vhodnosti převodu porostů na les trvale tvořivý a posouzení dopadů klimatické změny na LHC Posudov
April 2020Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Tomáš Pýcha
Optimalizace směsi buku s modřínem na základě analýzy interakcí mezi dřevinami
April 2020Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Miloslav Řehoř
Strategické posouzení výnosové vyrovnanosti konkrétního lesního majetku
April 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Justyna Szatniewska
Systems of forest certification in the Czech Republic and Polad – their comparison and evaluation of their impact on forest management
April 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Školoud
Optimalizace obmýtí dubu letního v hospodářském souboru 195 na LS LČR Prostějov (revír Troubky)
April 2010Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karel Viačka
Zhodnocení mortality a růstu porostu na základě kompetičních indexů
April 2006Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Vícha
Stanovení spolehlivých identifikačních znaků kvalitních a silně přirůstavých stromů jako základ probírkové metody cílových stromů
April 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Adam Vitešník
Analýza běžných přírůstů hlavních hospodářských dřevin PLO 36 na základě dat Národní inventarizace lesů ČR
April 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Vitešník
Návrh metodiky analýzy tloušťkového přírůstu smrku na základě dat národní inventarizace lesů ČR
April 2009Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress