Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denis Drexler, Ph.D.
Identification number: 34084
University e-mail: denis.drexler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Marketing and Trade (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     
Placements     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:The influence of visual stimulus at the point of sale to the consumers´ attention from generation Y
Written by (author): Ing. Denis Drexler, Ph.D.
Department: Department of Marketing and Trade (FBE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.
Opponent 1:prof. Ing. Ludmila Nagyová, Ph.D.
Opponent 2:prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Opponent 3:doc. Ing. Janka Táborecká Petrovičová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Vliv vizuálních stimulů místa prodeje na pozornost spotřebitelů z generace Y
Summary:DREXLER, Denis. Vliv vizuálních stimulů místa prodeje na pozornost spotřebitelů z generace Y. Brno, 2017. Disertační práce. Mendelova univerzita v Brně, Provoz-ně ekonomická fakulta, Ústav marketingu a obchodu. Disertační práce se zaměřuje na oblast in-store komunikace, jejího vnímání a vizuální pozornosti v rámci jednotlivých prvků místa prodeje. Cílem práce je po-souzení vlivu vybraných vizuálních nástrojů místa prodeje na pozornost spotřebi-tele z generace Y. Pro splnění tohoto cíle bylo využito metody eye-trackingu (n = 54), hloubkových rozhovorů (n = 54) a focus groups (n = 32) se spotřebiteli, hloubkových rozhovorů s odborníky z praxe (n = 12) a dotazníkového šetření (n = 1456). Výsledkem práce je následně zhodnocení významu těchto vizuálních prvků napříč rozdílnými kategoriemi potravin, komparace zjištěných poznatků s teorií a praxí, a návrh doporučení aplikovatelných v praxi.
Key words:nákup potravin, eye-tracking, Česká republika, chování spotřebitele, pozornost, místo prodeje

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review L. NagyováOpponent's review J. SvětlíkOpponent's review J. Táborecká Petrovičová

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D..