Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denis Drexler, Ph.D.
Identification number: 34084
 

Contacts     Lesson     Final thesis          
Placements     Supervised theses          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Consumer behaviour at point of purchase
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: Ing. Martin Souček, Ph.D.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Czech

Czech        English

Title of the thesis:
Chování spotřebitele v místě prodeje
Summary:
DREXLER, Denis. Chování spotřebitele v místě prodeje. Brno, 2014. 159 s. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Vedoucí práce Ing. Martin Souček, Ph.D. Práce se zabývá spotřebitelským chováním a rozhodováním v místě prodeje. Spotřebitelské chování je zkoumáno při nákupu cukrovinek. Vlastní práce využívá metod dotazníkového šetření, focus groups, eye-trackingového výzkumu a hloubkových rozhovorů. Z výsledků vlastní práce je sestaven model chování spotřebitele. Výsledky také poskytují doporučení přímo využitelná v praxi.
Key words:
Chování spotřebitele, místo prodeje, cukrovinky, focus groups, eye-tracking

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Martin Souček, Ph.D..