Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Denis Drexler, Ph.D.
Identification number: 34084
University e-mail: denis.drexler [at] mendelu.cz
 
Assistant Professor - Department of Marketing and Trade (FBE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Publications     
Placements     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Consumer behaviour at point of purchase
Written by (author): Ing. Denis Drexler, Ph.D.
Department: Department of Marketing and Trade (FBE)
Thesis supervisor: Ing. Martin Souček, Ph.D.
Opponent:doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Chování spotřebitele v místě prodeje
Summary:DREXLER, Denis. Chování spotřebitele v místě prodeje. Brno, 2014. 159 s. Diplomová práce. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Vedoucí práce Ing. Martin Souček, Ph.D. Práce se zabývá spotřebitelským chováním a rozhodováním v místě prodeje. Spotřebitelské chování je zkoumáno při nákupu cukrovinek. Vlastní práce využívá metod dotazníkového šetření, focus groups, eye-trackingového výzkumu a hloubkových rozhovorů. Z výsledků vlastní práce je sestaven model chování spotřebitele. Výsledky také poskytují doporučení přímo využitelná v praxi.
Key words:Chování spotřebitele, místo prodeje, cukrovinky, focus groups, eye-tracking

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisSupervisor's reviewOpponent's review