Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Dagmar Harazimová
Identifikační číslo: 3407
 
Projektový manažer junior - Děkanát LDF (LDF)
Organizačně-technická pracovnice - Ústav matematiky (LDF)
Sekretariát - Ústav matematiky (LDF)

     
Projekty
     
Publikace     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sonda pro analýzu hnilob kořenového systému stromů. SIMON, J. -- HARAZIMOVÁ, D. -- DRÁPELA, K. 23241, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023241.pdf

Originální název: Sonda pro analýzu hnilob kořenového systému stromů.
Anglický název:
Probe for analysis of root rots of trees.
Autor: prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
Dagmar Harazimová
doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
Pracoviště:
Ústav hospodářské úpravy lesů
Druh publikace: výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
Druh vzoru:
užitný vzor
Číslo vzoru:
23241
Název vydavatele:
Úřad průmyslového vlastnictví
Místo vydání:
Praha
Název vlastníka:
Mendelova univerzita v Brně
Datum registrace:
18. 4. 2011
Datum přijetí:
12. 1. 2012
Způsob využití:
udělený, zapsaný nebo používaný vlastníkem
Povinnost licence: využití výsledku jiným subjektem je v některých případech možné bez nabytí licence (existuje však smlouva o využití výsledku)
Licenční poplatek:
někdy
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Sonda slouží k analýze hniloby v kořenovém systému stromu. Bude přínosem při určování zdravotního stavu stromů.
Popis v anglickém jazyce:
Probe is used for analysis of rot in roots of tree. It will be beneficial in determining the health of trees.
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova:
angličtina: roots, rot, probe
čeština: hniloba, kořeny, sonda
Obor výsledku:
Lesnictví
Rok uplatnění:
2012
Rok odeslání:
2012
Identifikační číslo RIV:
Uplatněno na projektech:
Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (uplatnění: RIV)
URL:
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0023/uv023241.pdf
 
Záznam vložil: prof. Ing. Jaroslav Simon, CSc.
Poslední změna:

Hodnocení publikace:

1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
45
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -