Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Karel Drápela, CSc.
Identification number: 3406
University e-mail: karel.drapela [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Zdeněk Adamec, Ph.D.
Využití moderních regresních metod pro modelování výškové křivky
May 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Radim Adolt, Ph.D.
Odhad výčetní kruhové základny dřeviny buk na podkladě dat DPZ
October 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zbyněk Čech
Porovnání přesnosti a praktické využitelnosti vybraných metod zjišťování zásoby porostů
May 2005Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zbyněk Čech
Posouzení přesnosti metod zjišťování zásob v závislosti na vybraných faktorech
April 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Forró
Srovnání smíšeného regresního modelu a geograficky vážené regrese na příkladu výškové funkce
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Houska
Porovnání přesnosti a praktické využitelnosti vybraných metod zjišťování zásoby porostů
May 2006Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Václav Jindra
Posouzení vlivu rozdílného způsobu měření tlouštěk v 1. a 2. cyklu NIL na stanovení výčetní tloušťky
April 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Klewar
Analýza závislosti výskytu hnilob na vybraných parametrech stanoviště
April 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Josef Klus
Výpočet lesnicky důležitých přírůstů a jejich využití v hospodářské úpravě lesa
May 2006Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří König
Porovnání růstových funkcí pro modelování růstových procesů lesních porostů
April 2005Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří König
Porovnání vlastností vybraných růstových funkcí
April 2007Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. Erico Heinz Kutchartt Ruedlinger
Estimation of the quantity of dead wood after of windthrow through aerial images in Tuscany, Italy
April 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Martin
Výpočet lesnicky důležitých přírůstů a jejich využití v hospodářské úpravě lesa
May 2005Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Karel Nohavica
Výpočet lesnicky důležitých přírůstů a jejich využití v hospodářské úpravě lesa
May 2006Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. et Ing. María Quirós-Segovia, Ph.D.
Geographically Weighted Regressions (GWR) in forestry modelling
June 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. et Ing. María Quirós-Segovia, Ph.D.
Utilisation of geographically weighted regression (GWR) in forestry modelling
April 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Michal Rožnovják
Porovnání vybraných regresních modelů k modelování kvaru kmene
April 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Svatoš
Posouzení přesnosti metod zjišťování zásob v závislosti na vybraných faktorech
April 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Zatloukal
Porovnání přesnosti a praktické využitelnosti vybraných metod zjišťování zásoby porostů
May 2006Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress