Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Petra Mauerová
Identifikační číslo: 3398
Univerzitní e-mail: petra.mauerova [at] mendelu.cz
 

     
Publikace
     
     

Rok:
Řadit dle:

Zvolená osoba je autorem následujících publikací.

Poř.
Publikace
Druh výsledku
Rok
Podrobnosti
1.Vliv kvality užitého sadebního nateriálu na následnou kvalitu a stabilitu založených porostů
Mauer, Oldřich -- Mauerová, Petra
Vliv kvality užitého sadebního nateriálu na následnou kvalitu a stabilitu založených porostů. In SUŠKOVÁ, M. -- DEBNÁROVÁ, G. Aktuálne problémy lesného škôlkarstva, semenárstva a umelej obnovy lesa. Zvolen: Národné lesnické centrum, 2010, s. 117--122. ISBN 978-80-8093-113-1.
stať ve sborníku2010
2.
Vliv zkracování kořenového systému buku lesního (Fagus sylvatica L.) a dubu zimního (Quercus petraea L.) na výskyt hnilob kořenového systému
Mauer, Oldřich -- Mauerová, Petra
Vliv zkracování kořenového systému buku lesního (Fagus sylvatica L.) a dubu zimního (Quercus petraea L.) na výskyt hnilob kořenového systému. In FOLTÁNEK, V. Aktuální problematika lesního školkařství v r. 2010. 1. vyd. Brno: Sdružení lesních školkařů ČR, 2010, s. 63--68. ISBN 978-80-7399-146-3.
stať ve sborníku2010prohlížet
3.Vývin a zdravotní stav kořenového systému vegetativně množených rezistentních stromů smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v imisní oblasti Krušných hor
Mauer, Oldřich -- Palátová, Eva -- Rychnovská, Alena -- Mauerová, Petra
Vývin a zdravotní stav kořenového systému vegetativně množených rezistentních stromů smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.) v imisní oblasti Krušných hor.  Brno. 2010.
výzkumná zpráva
2010

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam publikací exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.