Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Identifikační číslo: 3397
Univerzitní e-mail: oldrich.mauer [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty
     
     Orgány     
     

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.
Název projektu
Garant
Druh
Oficiální role
OdkdyDokdy
řešený1 Kořenový systém a chřadnutí lesních porostů smrku ztepilého (Picea abies /L./ Karst.)NAZV
garant
01.02.200631.12.2009
přijatý
2
 Optimalizace umělé obnovy lesa v České republiceO. Mauer
NAZV
garant
01.04.2015
31.12.2018
přijatý3
 Optimalizace využití melioračních a zpevňujících dřevin v lesních porostech
NAZV
garant
01.04.2015
31.12.2017
řešený4 Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČRO. Mauer
NAZV
garant
01.01.2011
31.12.2014
řešený
5
 Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesaO. MauerNAZVodpovědný řešitel za MENDELU04.04.2012
přijatý6 Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesaO. MauerNAZV
garant
17.04.2012
řešený
7
 Stromové výstavky dubu letního - Quercus robur (L.) a jejich vliv na růst semenáčků
O. MauerIGA
Garant
01.01.2008
30.11.2008
ukončený
8
 Vliv imisí na vývin kořenového systému lesních dřevinO. MauerNAZV
garant
01.06.2001
31.12.2004
ukončený
9
 Vývoj kořenového systému vybraných lesních dřevin v imisní oblasti Krušných horNAZV
garant
01.04.1999

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podanýpodaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovanýřešenýřešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájenýneobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený