Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Identifikační číslo: 3397
Univerzitní e-mail: oldrich.mauer [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Projekt rekonstrukce kalamitních holin na území Arcibiskupských lesů a statků Olomouc
Autor: Bc. Pavel Bednář
Pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Oponent:Ing. Josef Cafourek, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Projekt rekonstrukce kalamitních holin na území Arcibiskupských lesů a statků Olomouc
Abstrakt:Bakalářská práce se zabývá obnovou kalamitních holin a chřadnoucích smrkových (Picea abies, L. Karsten) porostů na majetcích Arcibiskupství Olomouckého. Lokalita se nachází v Hostýnských vrších na katastrálním území obce Rajnochovic. V první části se práce zabývá hlavními příčinami chřadnutí smrkových porostů v současné době a působením těchto příčin na zájmové lokalitě. Praktickou částí je pak komplexní projekt obnovy, který se zabývá volbou dřevinné skladby, způsobem zalesnění a následnou péčí o kultury do doby jejich zajištění. Součástí projektu je i celková ekonomické kalkulace od obnovy po zajištění porostu.
Klíčová slova:chřadnutí smrku, obnova kalamitních holin, zajištěná kultura, projekt, holina

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc..