Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Identifikační číslo: 3397
Univerzitní e-mail: oldrich.mauer [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vliv biotechniky sadby na odrůstaní krytokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého
Autor: Ing. Jiří Bezdíček
Pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Oponent:Ing. Václav Hurt, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Vliv biotechniky sadby na odrůstaní krytokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého
Abstrakt:Cílem práce bylo zjistit, jaký vliv má rozdílná biotechnika sadby, rozdílné typy obalů a půdy na odrůstání krytokořenného sadebního materiálu smrku ztepilého a buku lesního. Měření bylo realizováno na dvou plochách v lesním hospodářském celku LESCUS Cetkovice s.r.o., jednalo se o kombinaci lehčích a těžších půd. Pro jednotlivé druhy sadebního matriálu byly určeny způsoby výsadby, u kterých byly následně měřeny různé parametry. Na základě naměřených hodnot bylo zjištěno, který ze způsobů na dané půdě je nejlepší a který naopak nejhorší. Dále byl zjištěn vliv zvěře na vysázené rostliny. Výstupem práce je doporučení vhodné biotechniky pro zalesňování krytokořenného smrku ztepilého s typem obalu HIKO V-120 a HIKO V-350 a buku lesního s typem obalu HIKO V 265.
Klíčová slova:typ obalu, buk lesní, smrk ztepilý, biotechnika výsadby, sadební materiál

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc..