Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Testing the effectiveness of selected chemical compounds and authorized preparations against pathogenic fungal organisms of trees in in vitro conditions
Written by (author): Bc. Terezie Jobánková
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Testování účinnosti vybraných chemických sloučenin a povolených přípravků proti patogenním houbovým organismům dřevin v podmínkách in vitro.
Summary:Bakalářská práce se zabývá testováním působení dvou fungicidních látek (mankozeb a hydroxid měďnatý) a dvou chemických sloučenin (sloučenina s obsahem nanočástic selenu a pentahydrát seleničitanu sodného) v účinnosti proti houbovým patogenům dřevin v podmínkách in vitro. Testovanými patogeny byly: kořenovník vrstevnatý (Heterobasidium annosum), Phytophthora cambivora, původce grafiózy jilmů (Ophiostoma novo-ulmi) a původce nekrózy jasanu (Hymenoscyphus fraxineus). Roztoky byly naředěné podle doporučení pro aplikace a přidávaly se do agarových médií v rozsahu koncentrací 0,5 – 10 %. Heterobasidium annosum nejvíce zastavil v růstu mankozeb a to už od koncentrace 0,5%. U Phytophthora cambivora je nejúčinnější také mankozeb, a to od 1 % koncentrace. U Ophiostoma novo-ulmi je nejúčinnější chemická sloučenina s obsahem nanočástic selenu při koncentracích 8 a 10 %. Pro Hymenoscyphus fraxineus byl nejúčinnější látkou mankozeb a to od koncentrace 4 %.
Key words:mankozeb, nanoselen, pentahydrát seleničitanu sobného, Heterobasidium annosum, Phytophtora cambivora, Ophiostoma novo-ulmi, Hymenoscyphus fraxineus, hydroxid měďnatý

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.