Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assessment of the tree health status on selected areas of municipal forests of the village of Chotovice (district Svitavy)
Written by (author): Bc. František Buben
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zhodnocení zdravotního stavu dřevin na vybraných plochách obecních lesů obce Chotovice (okr. Svitavy)
Summary:Bakalářská práce hodnotí zdravotní stav dřevin na vybraných plochách obecních lesů obce Chotovice (okr. Svitavy). Monitoring probíhal v pravidelných měsíčních návštěvách od října 2016 do ledna 2018. Nalezené znaky poškození dřevin byly zapsány a fotograficky zdokumentovány. Determinace mikroskopických druhů poškození probíhala v laboratoři Mendelovi univerzity. Celkem bylo nalezeno 28 negativně působících faktorů. Dle počtu návštěv, při kterých byl daný druh nalezen a dle četnosti jeho výskytu, byl určen jeho význam. Mezi nejvýznamnější druhy, které zde negativně ovlivňují zdravotní stav dřevin, patří z hmyzích škůdců lýkožrout smrkový (Ips typographus) a lýkohub jasanový (Hylesinus fraxini). Z houbových patogenů se jedná o Sphaeropsis sapinea, kořenovník vrstevnatý (Heterobasidion annosum) a nekrózu jasanu (Hymenoscyphus fraxineus).
Key words:monitoring, borovice, sucho, zdravotní stav, chřadnutí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.