Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Monitoring condition of health tree alley in the Hora Matky Boží Králíky (okr. Ústí nad Orlicí)
Written by (author): Bc. Daniel Vojtíšek
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:Bc. Jan Motl
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring zdravotního stavu stromové aleje na Hoře Matky Boží Králíky (okr. Ústí nad Orlicí)
Summary:V aleji byl proveden dendrologický průzkum se zaměřením na dřevokazné houby a jejich hniloby. Celkem bylo inventarizováno 211 dřevin Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Tilia cordata, Fraxinus excelsior a Aesculus hippocastanum. Na monitorované lokalitě bylo determinováno celkem 25 druhů dřevních hub. Nejčastěji vyskytující byla hlíva ústříčná (Pleurotus ostreatus), dřevomor kořenový (Kretszchmaria deusta) a šupinovka kostrbatá (Pholliota squarrosa). Následně byly navrženy vhodné návrhy zásahů. U devatenácti dřevin je navrženo kácení z důvodu zachování provozní bezpečnosti. U některých problematických dřevin jsou navrženy pouze stabilizační zásahy z důvodu zachování biodiverzity aleje.
Key words:dendrologický průzkum, dřevokazné houby, alej, fytopatologie, arboristika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.