Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Monitoring the health condition of Douglas fir Pseudotsuga menziesii in the Orlické hory area.
Written by (author): Ing. Pavel Tylš
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring zdravotního stavu douglasky tisolisté Pseudotsuga menziesii v oblasti Orlických hor
Summary:Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco je v České republice introdukovanou dřevinou. Práce by měla přispět do diskuze výhod a nevýhod využívání douglasky jako hospodářské dřeviny z pohledu jejího zdravotního stavu. Součástí práce je monitoring zdravotního stavu v 15 porostech na LS Rychnov nad Kněžnou, kde se douglaska nachází v příměsi nejčastěji se smrkem ztepilým Picea abies, se kterým je v této práci porovnávána. V porostech bylo zjištěno několik původců zhoršení zdravotního stavu. Ve 40 % porostů nebyly nalezeny žádné známky zhoršení zdravotního stavu. Nejčastěji se v porostech vyskytovala václavka smrková Armillaria ostoyae a korovnice douglasková Gilletteella cooley. Skotská sypavka douglasky Rhabdocline pseudotsugae byla prokázána pouze ve dvou porostech. Švýcarská sypavka douglasky Phaeocryptopus gaeumannii nebyla prokázána vůbec.
Key words:douglaska tisolistá, zdravotní stav, hospodářská dřevina, Orlické hory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.