Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Monitoring of the health condition of Pseudotsuga menziesii in ŠLP ML Křtiny.
Written by (author): Ing. Hana Slezáková
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring zdravotního stavu douglasky tisolisté Pseudotsuga menziesii na ŠLP ML Křtiny
Summary:Bakalářská práce se zabývá monitoringem zdravotního stavu douglasky tisolisté Pseudotsuga menziesii na ŠLP ML Křtiny. Monitoring byl proveden během vegetační doby v 55 porostech. Poškození porostů bylo zdokumentováno. Zaznamenala se terénní symptomatika, rozsah poškození, jeho popis a vyhodnocení zdravotního stavu do terénního deníku. V laboratoři se odebraný materiál determinoval a mikroskopicky zpracoval. Švýcarská sypavka se nejvíce objevila v porostech od 1 do 40 let. V pozdějším věku už nebyla zaznamenána nebo nemohla být determinována kvůli vysoko nasazené koruně. Celkově ze všech porostů bylo 35 % zdravých, 18 % napadených švýcarskou sypavkou, 11 % oslabených rezinózou, 10 % poškozených škodami zvěří, v 9 % se vyskytla defoliace a v 7 % korovnice douglasková.
Key words:zdravotní stav, švýcarská sypavka, douglaska, monitoring

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.