Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Monitoring and verification of methodology for evaluation ash dieback Chalara fraxinea in selected areas
Written by (author): Ing. Michal Prouza
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring a ověření metodiky hodnocení nekrózy jasanů způsobené patogenem Chalara fraxinea na vybraných územích
Summary:Bakalářská práce se zabývá nekrózou jasanů, způsobovanou patogenní houbou Hymenoscyphus fraxineus. Jedná se o shrnutí dosavadních znalostí dostupných v literatuře týkajících se choroby. Vlastní výzkum je zaměřen na úpravy a ověření metodiky ke zhodnocení míry poškození zdravotního stavu jasanů a na tvorbu aplikační části metodiky, ve smyslu lesnických hospodářských opatření, která by měla přispět k efektivnějšímu pěstování jasanů. Součástí práce je zhodnocení 100 jasanových porostů a 17 alejí, kde byla zkoumána míra poškození zdravotního stavu stromů s ohledem na nekrózu jasanů Chalara fraxinea v závislosti na různých faktorech. Byla zjištěna závislost míry poškození zdravotního stavu na věkové třídě porostů, na LVS dle Plívy, na zastoupení jasanu v porostu, naopak nebyla prokázána závislost poškození na druhu jasanu.
Key words:zdravotní stav, pěstování, Hymenoscyphus fraxineus, jasanový porost, poškození

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.