Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The Spreading and Bionomy of Deputies Family Erysiphaceae in the Czech Republic
Written by (author): Ing. Mgr. Hana Dančáková
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Rozšíření a bionomie zástupců čeledi Erysiphaceae v ČR
Summary:Cílem diplomové práce bylo zachytit na různých lokalitách ČR stav a četnost výskytu zástupců z čeledi Erysiphaceae, vztahy mezi hostitelem a patogenem a ekologické podmínky výskytu padlí. Větší pozornost byla věnována padlí dubovému (Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl.). Během podzimu 2004 a 2005 bylo posbíráno 82 vzorků listů z 34 druhů dřevin, které byly následně prohlíženy pod mikroskopem. Celkem bylo nalezeno 14 druhů padlí z 5 rodů (Microsphaera, Podosphaera, Sawadaea, Phyllactinia, Uncinuliella). Při terénních pozorováních bylo zjištěno, že častější výskyt padlí je v parcích, na městské zeleni a na okraji lesů.
Key words:padlí, Erysiphaceae, Microsphaera, Oidium, kleistothecium

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.