Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of occurrence and determination the brown spot needle blight of pine Lecanosticta acicola in the Czech Republic
Written by (author): Bc. Martina Kloudová
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:RNDr. Jan Juroch
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring výskytu a determinace hnědé sypavky borovice Lecanosticta acicola v ČR
Summary:Diplomová práce se zabývá monitoringem výskytu a determinací hnědé sypavky borovic v ČR. Cílem práce je celkové zhodnocení porostů borovice blatky, na kterých byl potvrzen tento patogen. Sledovat, popsat a zdokumentovat fenologii hnědé sypavka během celého roku ve vztahu k fenologii hostitelské dřeviny. Odebrat materiál, který bude mikroskopicky zpracován. Terénní práce probíhaly od února 2012 do února 2013. Druhým cílem je izolace a pasážování kultur hnědé sypavky, které bude dále použito ke genetickému zkoumání příbuznosti vzorků. Vzorky na izolace byly nashromážděny z celého světa.
Key words:asimilační orgán , izolace kultur, fenologie, hnědá sypavka, Lecanosticta acicola, patogen

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.