Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identifikační číslo: 3390
Univerzitní e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Akademická pracovnice - asistentka - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zhodnocení hostitelského a druhového spektra chorob asimilačních orgánů dřevin v parku Lužánkách v Brně
Autor: Ing. Monika Hanková
Pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Vedoucí práce: Ing. Dagmar Palovčíková
Oponent:Ing. Eva Zapletalová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:Zhodnocení hostitelského a druhového spektra chorob asimilačních orgánů dřevin v parku Lužánkách v Brně
Abstrakt:Hlavními cíli diplomové práce bylo provést celovegetační monitoring dřevin v městském parku Lužánky, zjistit aktuální výskyt původců listových skvrnitostí a porovnat vlastní výsledky s údaji uváděnými v odborné literatuře. Monitoring probíhal v období července až října 2012 asi na 3/5 rozlohy parku. Bylo sledováno celkem 593 jedinců o 55 druzích dřevin, z nichž na 26 bylo determinováno 24 druhů původců listových skvrnitostí. Nejčastěji se na asimilačních orgánech dřevin vyskytovali zástupci čeleďi Erysiphaceae. Nejvýznamnějším patogenem bylo Erysiphle alphitoides, se svým téměř devadesáti procentním zastoupením na rodu Quercus. Nejzajímavějším nálezem pak byla Alternaria sp. na Liliodendron tulipifera, v jejíž hostitelském spektru tato dřevina není uváděna. Během monitoringu dřevin byly nalezeny běžně se vyskytující druhy houbových organismů, které jsou uváděny v odborné literatuře. Žádný z determinovaných druhů závažně nepoškozoval hostitele, naopak převážná většina se výrazněji projevila až koncem vegetačního období a napomohla tak přirozenému opadu asimilačního aparátu dřevin.
Klíčová slova:patogeny, listové skvrnitosti, městská zeleň

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Ing. Dagmar Palovčíková.