Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessment of hosting and species spectrum in assimilative organs diseases of woody plants located in city park Lužánky in Brno.
Written by (author): Ing. Monika Hanková
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:Ing. Eva Zapletalová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zhodnocení hostitelského a druhového spektra chorob asimilačních orgánů dřevin v parku Lužánkách v Brně
Summary:Hlavními cíli diplomové práce bylo provést celovegetační monitoring dřevin v městském parku Lužánky, zjistit aktuální výskyt původců listových skvrnitostí a porovnat vlastní výsledky s údaji uváděnými v odborné literatuře. Monitoring probíhal v období července až října 2012 asi na 3/5 rozlohy parku. Bylo sledováno celkem 593 jedinců o 55 druzích dřevin, z nichž na 26 bylo determinováno 24 druhů původců listových skvrnitostí. Nejčastěji se na asimilačních orgánech dřevin vyskytovali zástupci čeleďi Erysiphaceae. Nejvýznamnějším patogenem bylo Erysiphle alphitoides, se svým téměř devadesáti procentním zastoupením na rodu Quercus. Nejzajímavějším nálezem pak byla Alternaria sp. na Liliodendron tulipifera, v jejíž hostitelském spektru tato dřevina není uváděna. Během monitoringu dřevin byly nalezeny běžně se vyskytující druhy houbových organismů, které jsou uváděny v odborné literatuře. Žádný z determinovaných druhů závažně nepoškozoval hostitele, naopak převážná většina se výrazněji projevila až koncem vegetačního období a napomohla tak přirozenému opadu asimilačního aparátu dřevin.
Key words:patogeny, listové skvrnitosti, městská zeleň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.