Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Biodiversity of Wood Fungi in Nature Reserve Dvorčák
Written by (author): Bc. Magdalena Důjková
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:Ing. Martin Čermák, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Biodiverzita dřevních hub v PR Dvorčák
Summary:Cílem této bakalářské práce je monitorovat diverzitu dřevních hub, jejich vazby na tlející dřevo a jejich ekologii. Území se nachází nedaleko města Hranice v obci Valšovice. Jedná se o účelový objekt Střední lesnické školy v Hranicích a slouží k výuce studentů. Celková výměra řešeného území je 11,7 ha. V dřevinné skladbě převládá buk lesní (Fagus sylvatica) a dub zimní (Quercus petraea). Při průzkumu bylo nalezeno a determinováno 18 druhů dřevních hub. Největší četnost výskytu byla zaznamenána na dubu zimním (Ouercus petraea) v období od dubna do listopadu, jednalo se především o druhy: troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius), troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) a dřevomor bukový (Hypoxylon fragiforme).
Key words:tlející dřevo, saprotrof, dřevní houby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.