Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of occurrence and bionomics Chalara fraxinea on forest district Bílovice nad Svitavou.
Written by (author): Ing. Kateřina Novosadová
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:RNDr. Jan Juroch
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring výskytu a bionomie Chalara fraxinea na polesí Bílovice nad Svitavou
Summary:V porostu 314B10 na polesí Bílovice nad Svitavou byl prováděn monitoring výskytu Chalara fraxinea. Zaměření bylo hlavně na symptomatiku a rozsah poškození. V laboratoři se prováděla izolace stromů. Vyizolované kmeny byly determinovány a byla zdokumentována jejich četnost. Porovnávaly se výsledky práce s výsledky v odborné literatuře a hodnotila se celková situace. Byly navrženy i ochranná opatření.
Key words:Fraxinus excelsior, Chalara fraxinea, Hymenoscyphus pseudoalbidus, Odumírání jasanů, chřadnutí jasanů

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.