Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of occurrence and bionomics Chalara fraxinea on forest district Městské lesy Hostinné.
Written by (author): Ing. Jitka Meňházová, Ph.D.
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:Ing. Tomáš Májek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring výskytu a bionomie Chalara fraxinea na polesí Městské lesy Hostinné
Summary:Chřadnutí jasanů je v České republice pozorováno od konce 90. let a dokumentováno od roku 2007. Cílem práce bylo provedení monitoringu výskytu a bionomie Chalara fraxinea na polesí Městské lesy Hostinné na dvou vybraných lokalitách. Byl sledován rozsah poškození porostů z předchozích let a další šíření choroby. Laboratorní práce byly zaměřeny na izolace Chalara fraxinea. Další vyizolované patogeny byly determinovány a zdokumentovány. Zjištěné výsledky byly diskutovány s výsledky v odborné literatuře. Bylo provedeno zhodnocení současného stavu porostů na vybraných lokalitách a navržení případných obranných či ochranných opatření. Abiotický nebo biotický faktor, který by měl přímý vliv na chřadnutí jasanů, nebyl jednoznačně stanoven.
Key words:odumírání jasanů, Chalara fraxinea, chřadnutí jasanů, jasan ztepilý (Fraxinus excelsior)

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.