Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of health state of young seedlings and seedlings in the forestly nursery Hejtmánkovice - Pasa
Written by (author): Ing. Eliška Králová
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring zdravotního stavu semenáčků a sazenic v Lesní školce Pasa Hejtmánkovice
Summary:Diplomová práce je řešena v lesní školce Hejtmánkovice -- Pasa, nacházející se v severovýchodních Čechách. Školka je majetkem lesní společnosti Broumov holding a. s. Produkční plocha školky je 14, 1 ha. Práce se zabývá monitoringem pěstební činnosti. Pro tento monitoring byly vybrány tři dřeviny, smrk ztepilý (Picea abies), jedle bělokorá (Abies alba) a buk lesní (Fagus sylvatica). Tyto dřeviny se významně, až 90 % podílejí na celkové produkci školky. U zmíněných dřevin byl sledován zdravotní stav během vegetační sezóny, případný výskyt patogenních organismů, preventivní a ochranná opatření. Na zkusných plochách byl okulárně posouzen zdravotní stav, případně byl odebrán vzorek pro lepší posouzení. Sledování probíhalo ve vegetační sezóně v roce 2010.
Key words:Abies alba, produkční plocha, pěstební činnost, školka, patogenní organismus, Picea bies, Fagus sylvatica

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.