Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Health monitoring of seedlings and young platns in the Forest Tree Nursery in Mcely.
Written by (author): Ing. Vratislav Fugl
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring zdravotního stavu semenáčků a sazenic v lesní školce Mcely
Summary:Zdravotní stav sadebního materiálu lesních dřevin je základem kvalitních lesních porostů. Práce byla zpracovávána v Lesní školce Mcely a to i z toho důvodu, ţe veškerý sadební materiál je zde vypěstován bez závlahových zařízení a lesní školka funguje na principu vzlínání vody. Z pěstovaných lesních dřevin byly vybrány tři dřeviny. Těmi jsou dub letní (Quercus robur), borovice lesní (Pinus sylvestris) a lípa srdčitá (Tilia cordata). U těchto tří dřevin byl sledován jejich zdravotní stav. Předloţená práce se zabývá sběrem podkladů v terénu, determinaci poškození či onemocnění na sadebním materiálu. Zabývá se také vlivem počasí na poškození semenáčků a sazenic.
Key words:Lesní školka, zdravotní stav, Quercus robur, Pinus sylvestris, Tilia cordata

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.