Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:he phytopathology monitoring of woody plants in the municipal park Lužánky in Brno
Written by (author): Ing. Monika Hanková
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Fytopatologický monitoring dřevin v městském parku Lužánky
Summary:Bakalářské práce byla zaměřena hlavně na zjištění aktuálního výskytu houbových patogenů u hodnocených stromů. Sběr dat pro monitoring dřevin probíhal ve vybraném úseku parku od srpna do října roku 2010 a k vlastnímu hodnocení byla použita část metodiky Fytopatologického hodnocení dřevin dle Juhásové et al. (2009). Celkem bylo hodnoceno 39 druhů dřevin (259 jedinců), z nichž 16 (127 stromů) bylo infikováno houbovými patogeny. Dohromady bylo nalezeno 27 druhů houbových organismů, a to 21 mikroskopických patogenů na asimilačních orgánech dřevin a 6 dřevokazných hub. Nalezené spektrum houbových patogenů svědčí o dobrém zdravotním stavu parku díky soustavné péči pracovníky Veřejné zeleně města Brna p. o.
Key words:patogeny, dřeviny, houby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.