Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of the state of health of the pine tree vegetation in Čechy pod Kosířem region
Written by (author): Ing. Bc. Erik Machula
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring zdravotního stavu borovice v revíru Čechy pod Kosířem
Summary:Diplomová práce mapuje vybrané plochy nacházející se na Velkém Kosíři za účelem zhodnocení zdravotního stavu borovice. Zabývá se a monitoruje borové porosty, které byly ponejvíce poničeny větrem a sněhem. Studovaná lokalita byla pravidelně navštěvována v průběhu celého roku 2007. Byly vybrány porosty I. věkové třídy, stanoveno poškození borovice lesní, proveden odběr vzorků pro laboratorní posouzení pro účely determinace houbových patogenů a poškození hmyzími škůdci. Byl prokázán výskyt václavky smrkové jako nejvíce rozšířené dřevokazné houby v porostech. Byl proveden odběr půdních vzorků a asimilačních orgánů k určení zásoby živin a půdního pH. Borové porosty ve zkoumané lokalitě rostou na silně až středně kyselých půdách, přičemž na některých lokalitách byl zjištěn nedostatek hořčíku, vápníku a fosforu v přístupné formě a to v minerální vrstvě půdy. Výraznou úlohu chřadnutí borovice do budoucna hraje poškození abiotickými činiteli ( sníh, vítr ) a snižující se zásoba živin v půdním horizontu a klesající pH, nedostatečné prokořenění kořenového systému, které bývá nejvíce ohroženo dřevokaznou houbou václakou smrkovou (Amillaria ostoyae).
Key words:Zdravotní stav, vzorky, borovice lesní, poškození

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.