Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of the main pathogens of pine's assimilatory organs in the Vsetin region
Written by (author): Ing. Věra Tomešová-Haataja
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring hlavních patogenů asimilačního aparátu borovice na Vsetínsku
Summary:ABSTRAKT Věra Tomešová Monitoring hlavních patogenů asimilačního aparátu borovice na Vsetínsku V rámci diplomové práce byl proveden monitoring patogenů asimilačních orgánů borovice na území bývalého okresu Vsetín na Moravě. Od jara roku 2007 do konce roku 2008 proběhl průzkum celkem čtyřiceti lokalit se zastoupením borovice. Cílem bylo postihnout aktuální spektrum patogenů a posoudit celkový zdravotní stav borovice v zájmové oblasti s ohledem na fenomén současné doby, chřadnutí borovice černé. Pozitivní výskyt karanténní červené sypavky způsobované houbou Dothistroma septosporum byl potvrzen celkem na deseti lokalitách, konkrétně na třech druzích borovice. Od prvního publikovaného nálezu tohoto organismu ve volné výsadbě v České republice uplynulo devět let a v současnosti se jedná o hojně rozšířeného patogena postihujícího prioritně borovici černou.
Key words:Cyclaneusma spp., Lophodermium spp., Sphaeropsis sapinea, Coleosporium spp. , sypavka, chřadnutí, Dothistroma septosporum, patogen, Pinus spp.

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.