Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assessment of the health status of spruce LČR Budišov nad Budišovkou.
Written by (author): Ing. Kateřina Novosadová
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zhodnocení zdravotního stavu smrku v LČR Budišov nad Budišovkou
Summary:Bakalářská práce pojednává o zhodnocení současného zdravotního stavu Picea abies v revíru Budišov nad Budišovkou. Zkoumání se zaměřuje především na houbové patogeny jako jsou například Armillaria, Heterobasidion annosum, Coniophora piceae nebo Stereum sanguinolentum, na jejich výskyt uvedený v procentech a ochranná opatření proti nim. Veškeré literární materiály byly čerpány z dostupné literatury týkající se smrku, biotických, abiotických a antropogenních poškození.
Key words:Picea abies, Heterobasidion annosum, Armillaria, Coniophora piceae, Stereum sanguinolentum, biotické poškození

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.