Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of health state in an oak alley in Hluboká nad Vltavou
Written by (author): Ing. Lenka Šťastná
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:Ing. Miloň Dvořák, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zhodnocení zdravotního stavu dubové aleje v lokalitě Hluboká nad Vltavou
Summary:Předkládaná diplomová práce se zabývá zhodnocením komplexního zdravotního stavu dubových alejí. Na dané lokalitě byly vybrány dvě zájmové plochy, kde byly zachyceny abiotické a biotické faktory. Největší pozornost byla věnována posouzení defoliaci korun, která udává dynamiku vývoje zdravotního stavu. Byly odebrány vzorky zdravých, přechodových a uschlých větví, ze kterých bylo v laboratoři izolováno spektrum endofytickách hub. Nebylo zjištěno zvýšené prosychání koruny, žloutnutí listů, zmenšení koruny a boulovitosti během sledování alejí. Dále bylo pozorováno výraznější zvýšení defoliace (13%). U hodnocení mechanického poškození byl sledovnán vysoký výskyt ulámaných větví (43%) a nevhodně provedený ořez (35%). Mrazové trhliny se vyskytovaly nejvíce na sever. Výskyt hmyzích škůdců byl konstantní po celou dobu sledování a nebylo zjištěno žádné poškození na stromech. U 28% stormů se vyskytovalo padlí dubové (Microsphaera alphitoides). Další houby se vyskytovaly v omezené míře. Při hodnocení výskytu endofytů byly nalezeny celkem 4 druhy - Dicarpella drynia, Fusarium spp., Epiccocum nigrum a Libertella. Výsledkem práce bylo stanovení pravděpodobné příčiny zhoršování zdravotního dubu v souvislosti se všemi abiotickými a biotickými faktory nacházejícími se na dané lokalitě. Ze zjištěných výsledků a zhodnocení stavů vyplývají opatření - ořez uschlých větví, výsatba nových stromů a další sledování zdravotního stavu.
Key words:dub letní (Quercus robur), defoliace, zdravotní stav, endofytické houby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Supervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.