Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Estimation of health conditions and causes etiolation Scotch pine in Podyji National Park
Written by (author): Ing. Jiří Novák
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zhodnocení zdravotního stavu a příčiny chřadnutí borovice v NP Podyjí
Summary:Z historického hlediska se borovice lesní (Pinus sylvestris L.) vyskytovala na území současného NP jen omezeně na extrémních stanovištích označovaných jako reliktní bory. V minulých stoletích však byla vysazována i mimo tyto extrémní, vysychavé a těžko dostupné partie NP. V posledních letech, obzvlášť v letním období se výrazně projevuje úbytek dešťových srážek, který narušuje základní růstové podmínky dřevin. Na základě zhoršeného stavu porostů borovice lesní v NP Podyjí byl proveden terénní odběr zdravých i poškozených letorostů borovice lesní. Předložená práce se zabývá sběrem podkladů v terénu, determinací jednotlivých druhů hub a mapováním výskytu popsaných hub na území NP Podyjí. Celkem bylo laboratorně vyšetřeno 278 a zjištěn výskyt 16 druhů hub. Výsledky byly konfrontovány s terénním šetřením uskutečněným v roce 2004.
Key words:chřadnutí lesa, borovice lesní,

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.