Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Monitoring of Health Condition of Woody Species in Pod Trlinou Nature Reservation
Written by (author): Ing. Olga Vašíčková
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:Ing. Tomáš Májek
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Monitoring zdravotního stavu dřevin v PR Pod Trlinou
Summary:V období září 2006 až duben 2007 bylo na území PR Pod Trlinou prováděno šetření zdravotního stavu lesních dřevin, s cílem provést základní charakteristiku zájmového území a zhodnotit hlavní problémy ochrany lesa. Šetření bylo zaměřeno na inventarizaci hub s ohledem na vazbu na tlející dřevo. Při teréním průzkumu bylo determinováno 30 druhů dřevokazných hub, z nichž většina žila saprofyticky. V práci také byly zohledněny škody způsobené jinými činiteli, abiotickými a biotickými, z nichž největší byly škody zvěří na přirozené obnově. Zdravotní stav dřevin na lokalitě byl schledán jako relativně dobrý.
Key words:zdravotní stav dřevin, dřevokazné houby, PR Pod Trlinou, škody zvěří, abiotické škody, biotické škody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.