Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assessment of major health issues of the pine tree vegetation in Prostějov forest district
Written by (author): Ing. Bc. Erik Machula
Department: Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)
Thesis supervisor: Ing. Dagmar Palovčíková
Opponent:Ing. Miroslava Bednářová, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Zhodnocení hlavních problémů zdravotního stavu borovice na LS Prostějov
Summary:Abstrakt Bakalářská práce mapuje vybrané porostní skupiny nacházející se na Velkém Kosíři za účelem zhodnocení zdravotního stavu borovice. Studovaná lokalita byla prohlédnuta za účelem orientačního odhadu jejího charakteru v polovině února roku 2006. Byly vybrány porosty ve věku od 1 roku až po 130 let. Bylo stanoveno poškození borovice lesní, proveden odběr vzorků. Lokalita byla navštívena ještě po druhé a to začátkem března roku 2006. K pořízení fotografických snímků porostu. Byly zjištěny tyto příznaky poškození porostu. Poškození parazitickými houbami zejména kořenovníkem vrstevnatým a václavkou. Choroby asimilačních orgánů Sphaeropsis sapina a rez sosnokrut. Zjištěn výskyt hmyzích škůdců klikoroha borového a štítenky sosnové. Zjevné poškození abiotickými činiteli sníh, mráz, vítr a jarní přísušky. Poškození zvěří většího rozsahu zjištěno v mladých kulturách.
Key words:Zdravotní stav, borovice lesní, poškození

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user Ing. Dagmar Palovčíková.