Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Dagmar Palovčíková
Identification number: 3390
University e-mail: dagmar.palovcikova [at] mendelu.cz
 
Academic staff - assistant - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Bedáň
Biodiverzita dřevních hub v PR Bíla voda
April 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Marek Bedáň
Biodiverzita dřevních hub v PR Bílá voda
April 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Irena Bodejčková
Zdravotní stav borovice černé Pinus nigra na plantážích vánočních stromků v oblasti Chřibů
April 2006Displaying the final thesis
4.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. František Buben
Vyhodnocení účinku stromové injektáže u vybraných houbových patogenů u borovice černé (Pinus nigra J. F. Arnold)
April 2020Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. František Buben
Zhodnocení zdravotního stavu dřevin na vybraných plochách obecních lesů obce Chotovice (okr. Svitavy)
April 2018Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Markéta Bubeníková
Monitoring výskytu houbových chorob asimilačního aparátu jehličnanů v arboretu Řícmanice
April 2015Displaying the final thesis
7.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Tomáš Czirák
Biodiverzita dřevních hub v oblasti PP Černé jezero
April 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mgr. Hana Dančáková
Rozšíření a bionomie zástupců čeledi Erysiphaceae v ČR
April 2006Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Magdalena Důjková
Biodiverzita dřevních hub v PR Dvorčák
April 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vratislav Fugl
Monitoring zdravotního stavu semenáčků a sazenic v lesní školce Mcely
April 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Hanková
Fytopatologický monitoring dřevin v městském parku Lužánky
April 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Hanková
Zhodnocení hostitelského a druhového spektra chorob asimilačních orgánů dřevin v parku Lužánkách v Brně
April 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Kateřina Janovská
Monitoring zdravotního stavu dřevin v parku Špilberk v Brně
April 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Terezie Jobánková
Testování účinnosti vybraných chemických sloučenin a povolených přípravků proti patogenním houbovým organismům dřevin v podmínkách in vitro.
April 2019Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Terezie Jobánková
Vyhodnocení účinku stromové injektáže u vybraných houbových patogenů u borovice černé (Pinus nigra)
March 2021Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jindřiška Junášková
Rozšíření a bionomie zástupců čeledi Erysiphaceae na okrasných dřevinách v parcích města Brna
April 2007Displaying the final thesis
17.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Michaela Kabilková
Biodiverzita dřevních hub v oblasti Národního parku Podyjí
April 2021Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martina Kloudová
Monitoring výskytu a determinace hnědé sypavky borovice Lecanosticta acicola v ČR
April 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martina Kloudová
Monitoring zdravotního stavu borovice v oblasti Jižních Čech
April 2010Displaying the final thesis
20.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ladislav Kozák
Biodiverzita dřevních hub v PR Na Hadci Raškov Ves
April 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eliška Králová
Monitoring zdravotního stavu semenáčků a sazenic v Lesní školce Pasa Hejtmánkovice
April 2011Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Macková
Monitoring zdravotního stavu bukové Haugwitzovy aleje
April 2010Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bc. Erik Machula
Monitoring zdravotního stavu borovice v revíru Čechy pod Kosířem
April 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bc. Erik Machula
Zhodnocení hlavních problémů zdravotního stavu borovice na LS Prostějov
April 2006Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jitka Meňházová, Ph.D.
Monitoring výskytu a bionomie Chalara fraxinea na polesí Městské lesy Hostinné
April 2012Displaying the final thesis
26.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Martin Nováček
Biodiverzita dřevních hub v oblasti PR Údolí Oslavy a Chvojnice
April 2020Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Novák
Zhodnocení zdravotního stavu a příčiny chřadnutí borovice v NP Podyjí
April 2007Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kateřina Novosadová
Monitoring výskytu a bionomie Chalara fraxinea na polesí Bílovice nad Svitavou
April 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kateřina Novosadová
Zhodnocení zdravotního stavu smrku v LČR Budišov nad Budišovkou
April 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Prouza
Monitoring a ověření metodiky hodnocení nekrózy jasanů způsobené patogenem Chalara fraxinea na vybraných územích
April 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Hana Režnarová
Biodiverzita dřevních hub v oblasti Přírodní rezervace Hvozdnice (okr. Opava)
April 2021Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Bc. Lucie Rozsypálková
Testování použití stromové injektáže, jako způsobu ochrany individuálních dřevin jasanu ztepilého Fraxinus excelsior L. proti infekci houbovým patogenem Hymenoscyphus fraxineus
April 2017Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Hana Slezáková
Monitoring houbových organismů podílejících se na rozkladu bází kmenů jasanů (Fraxinus excelsior) napadených nekrózou jasanu Hymenoscyphus fraxineus
April 2019Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Hana Slezáková
Monitoring zdravotního stavu douglasky tisolisté Pseudotsuga menziesii na ŠLP ML Křtiny
April 2017Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Šťastná
Zhodnocení zdravotního stavu dubové aleje v lokalitě Hluboká nad Vltavou
April 2006Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Šťastná
Zhodnocení zdravotního stavu dubové aleje v lokalitě Hluboká nad Vltavou
April 2008Displaying the final thesis
37.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Vlastimil Šturc
Biodiverzita dřevních hub v oblasti Přírodního parku Melechov (okr. Havlíčkův Brod)
April 2021Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Věra Tomešová-Haataja
Monitoring hlavních patogenů asimilačního aparátu borovice na Vsetínsku
April 2009Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Tylš
Monitoring zdravotního stavu douglasky tisolisté Pseudotsuga menziesii v oblasti Orlických hor
April 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Olga Vašíčková
Monitoring zdravotního stavu dřevin v PR Pod Trlinou
April 2007Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Vojtíšek
Monitoring zdravotního stavu stromové aleje na Hoře Matky Boží Králíky (okr. Ústí nad Orlicí)
April 2018Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Štěpán Vondrka
Zhodnocení hlavních problémů zdravotního stavu borovice na LS Třeboň
April 2006Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Zápalková
Testování metod účinnosti ochranných prostředků u vybraných patogenů
April 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress