Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Identifikační číslo: 3385
Univerzitní e-mail: petr.cermak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

     
Výuka
     
Projekty     
Publikace
     
     
Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČERMÁK, P. -- MACHAR, I. -- FILIPPOVOVÁ, J. Okus dřevin býložravci jako významný faktor ovlivňující společenstvo ptáků v ekosystému lužního lesa. Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. 2019. sv. 64, č. 1, s. 16--24. ISSN 0322-9688. URL: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/550.pdf

Originální název: Okus dřevin býložravci jako významný faktor ovlivňující společenstvo ptáků v ekosystému lužního lesa
Anglický název:
Autor:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ivo Machar
Jarmila Filippovová
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research
Charakter článku: odborný článek
Číslo svazku (ročník):
64
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2019
Od strany:
16
Do strany:
24
Počet stran: 9
Poddruh:
článek je obsažen v databázi SCOPUS
Kód UT dle Web of Science:
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
čeština
Popis v originálním jazyce: V lužních lesích temperátní klimatické zóny je nutné vysokou denzitu velkých býložravců (srnec obecný, jelen lesní, daněk evropský) považovat za významný faktor, který nepřímo způsobuje snížení diverzity a denzity ptačího společenstva. Negativně jsou postihovány zejména ptačí druhy z gild ptáků hnízdících v keřovém patře a na zemi. V chráněných územích, zaměřených na ochranu biodiverzity je takový stav neudržitelný a vyžaduje snížení hustot populací výše zmíněných okusovačů. Cílovým stavem je početnost, při které nedochází k likvidaci přirozené obnovy lesních dřevin a keřového patra, což je společným zájmem ochrany přírody i lesního hospodáře.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/550.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna:
03.05.2019 07:24 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0Průměr: -
1234
5
        
1
2
345
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research. Praha: ISSN 0322-9688.

Originální název:
Zprávy lesnického výzkumu = Reports of forestry research
Anglický název:
Reports of forestry research
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
0322-9688
Stát vydavatele: Česká republika
Místo vydání:
Praha
Vydavatel:
Brázda
URL:
http://www.vulhm.cz/index.php?p=casopis_zlv&site=default
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: lesnický výzkum, lesnictví
Ročníky:
VolumeRočník
Lokace
381993Lesnická botanika, dendrologie a typologie
381993Lesnické stavby a meliorace
38
1993Ochrana lesů
38
1993
Zakládání a pěstění lesů
39
1994
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
391994Lesnické stavby a meliorace
39
1994
Ochrana lesů
39
1994
Zakládání a pěstění lesů
391994Děkanát LDF
40
1995
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
40
1995
Lesnické stavby a meliorace
40
1995
Ochrana lesů
40
1995
Zakládání a pěstění lesů
401995Děkanát LDF
41
1996Lesnická botanika, dendrologie a typologie
41
1996
Ochrana lesů
41
1996
Zakládání a pěstění lesů
41
1996
Děkanát LDF
42
1997
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
42
1997
Lesnické stavby a meliorace
421997Ochrana lesů
42
1997
Zakládání a pěstění lesů
421997
Děkanát LDF
431998
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
43
1998
Lesnické stavby a meliorace
43
1998
Ochrana lesů
43
1998
Zakládání a pěstění lesů
43
1998
Děkanát LDF
45
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
452000
Lesnické stavby a meliorace
452000Ochrana lesů
45
2000
Zakládání a pěstění lesů
46
2001
Ústřední knihovna - ÚK Brno
46
2001
Lesnické stavby a meliorace
46
2001
Ochrana lesů
46
2001Zakládání a pěstění lesů
47
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
47
2002
Lesnické stavby a meliorace
472002Ochrana lesů
472002Zakládání a pěstění lesů
48
2003
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
482003
Informační centrum-čítárna časopisů
48
2003
Lesnické stavby a meliorace
482003Ochrana lesů
48
2003Zakládání a pěstění lesů
492004Ústřední knihovna - ÚK Lednice
49
2004
Informační centrum-čítárna časopisů
49
2004
Lesnické stavby a meliorace
49
2004
Ochrana lesů
49
2004
Zakládání a pěstění lesů
50
2005Informační centrum-čítárna časopisů
50
2005
Lesnické stavby a meliorace
50
2005
Ochrana lesů
502005
Zakládání a pěstění lesů
51
2006
Informační centrum-čítárna časopisů
51
2006
Lesnické stavby a meliorace
51
2006
Ochrana lesů
51
2006
Zakládání a pěstění lesů
52
2007
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
522007Informační centrum-čítárna časopisů
52
2007Lesnické stavby a meliorace
522007
Ochrana lesů
52
2007
Zakládání a pěstění lesů
532008Ústřední knihovna - ÚK Lednice
532008Informační centrum-čítárna časopisů
53
2008
Ochrana lesů
53
2008
Zakládání a pěstění lesů
54
2009
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
54
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
54
2009
Ochrana lesů
542009Zakládání a pěstění lesů
55
2010
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
55
2010
Informační centrum-čítárna časopisů
552010
Ochrana lesů
552010Zakládání a pěstění lesů
56
2011
Ústřední knihovna - ÚK Lednice
56
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
56
2011
Ochrana lesů
562011Zakládání a pěstění lesů

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Lesnická botanika, dendrologie a typologie
414
Ing. Jana Posslová, Ph.D.+420 545 134 556j.kurova@seznam.cz
Lesnické stavby a meliorace
422
Dana Pernicová+420 545 223 606dana.pernicova@mendelu.cz
Ochrana lesů425
+420 545 134 114
hruba1@mendelu.cz
Zakládání a pěstění lesů426Ing. Kateřina Houšková, Ph.D.+420 545 134 132katerina.houskova@mendelu.cz
Děkanát LDF
491
DLDF LDFBlanka Dobešová
+420 545 134 001
dobesova@mendelu.cz
Ústřední knihovna - ÚK Brno943/1Veronika Jandová, DiS.
+420 545 135 035
berenike@seznam.cz
Ústřední knihovna - ÚK Lednice943/3ÚK ÚVIS CPAlena Galbavá+420 519 367 395
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4
IC ÚVIS CPLenka Čadílková
+420 545 135 039
lenka.cadilkova@mendelu.cz

Odpovědná osoba:
Helena Antonínová
 
Záznam vložil:
Poslední změna: 11.11.2017 22:21 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
23
4
5
        
1
2
3
45
špatné
 
dobré        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
3
45
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0Průměr: -