Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Identifikační číslo: 3385
Univerzitní e-mail: petr.cermak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

     Výuka
     
Projekty
     
Publikace
     
     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektuGarant
Druh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
řešený1
 Czech Terra - adaptace uhlíkových deponií v krajině v kontextu globální změny.
P. ČermákJiný
garant
01.01.2007
řešený
2
 Možnosti využití elektrického impedančního tomografu pro zjišťování vitality dřevinIGAgarant01.01.2013
řešený
3
 Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany.
P. ČermákAkt eTS VZ
garant
01.04.2005
řešený
4
 Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevinOPgarant01.11.2011
ukončený
5
P. ČermákFRVŠgarant
01.01.2003
31.12.2003
ukončený6 Potravní ekologie dravců ve Chřibech z pohledu biologické ochrany lesa.
IGA
garant01.01.200831.12.2008
ukončený7 Rekonstrukce rozpadu smrkových porostů vlivem působení lýkožrouta smrkového.P. ČermákFRVŠ
garant
01.01.2004
31.12.2004
ukončený
8
 Tvorba multimediálních učebních textů předmětu Ochrana lesa.
FRVŠ
garant
01.01.200431.12.2004
řešený
9
 Vitalita dřevin v podmínkách nižších a středních ploh v kontextu měnících se environmentálních podmínek
P. ČermákIGAgarant01.01.2013
řešený
10
 Vliv buřeně a ochrany proti ní na poškození dřevin zvěří a na růst dřevin
P. Čermák
IGA
garant
01.02.2013
31.12.2014
řešený
11
 Vliv dřevinné skladby a struktury lesních porostů na mikroklima a hydrologické poměry v krajině
NAZV
člen řešitelského týmu
01.01.2018
31.12.2022
řešený
12
 Výzkum potravy a biologie dravců v Chřibech metodou automatického snímkování.
P. Čermák
IGA
garant
01.01.2009
31.01.2009

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovanýřešený
řešený
ukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený