Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Identification number: 3385
University e-mail: petr.cermak [at] mendelu.cz
 
Academic staff - Associate Professor - Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at MENDELU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Beranová
Vliv okusu na přirozenou obnovu v Litoměřickém středohoří
April 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Michal Bureš
Vliv buřeně a ochrany proti ní na růst dřevin a jejich poškození okusem
October 2022Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Bureš
Vliv okusu na přirozenou obnovu a dynamiku lesa na LS Luhačovice, revír Hluboček
April 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Bureš
Vliv okusu na přirozenou obnovu na LS Luhačovice, revír Hluboček
April 2010Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Buzinisová
Vliv srnčí zvěře na stav a vývoj přirozené obnovy na území NPR Žebračka.
April 2004Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Václav Čermák
Ornitofauna Cvilínského Předního a Zadního kopce u Krnova a její ochrana
April 2017Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jiří Datinský
Vliv zvěře na obnovu lesa, efektivnost ošetření repelenty na Svitavsku.
May 2006Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Drahotský
Hodnocení zdravotního stavu lesa a působení stresových faktorů na LS Hořice v Podkrkonoší
April 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Drahotský
Hodnocení zdravotního stavu smrku ztepilého Picea abies na LS Hořice v Podkrkonoší
April 2007Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Fialka
Vliv okusu na přirozenou obnovu a kultury v revíru Votice (LS Kácov).
April 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michael Fučík
Vliv spárkaté zvěře na stav lesa na LS Deblín
April 2005Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vojtěch Fučík
Vliv sudokopytníků na dřevinou vegetaci Chřibů - LS Buchlovice
April 2005Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Gereg
Okus dřevin a jeho vliv na dynamiku lesa na LS Dvůr Králové, revír Hony
April 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavel Grundmann
Posouzení mysliveckého hospodaření a stavu ovlivnění přirozeného vývoje lesa v KRNAP -- NPR Rýchory
April 2005Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Věra Haňáková
Analýza činnosti stanic pro handicapované živočichy
April 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Věra Haňáková
Hodnocení zdravotního stavu smrku ztepilého Picea abies
April 2012Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Barbora Helmová
Společenstva obojživelníků a jejich ochrana na lokalitě Knížecí les
April 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Horsák
Vliv okusu na dřeviny a ekonomické a provozní důsledky škod zvěří v revíru Májová (LS Bystřice pod Hostýnem)
April 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Horsák
Vliv okusu na přirozenou obnovu v revíru Májová (LS Bystřice pod Hostýnem)
April 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Chalupa
Vliv okusu na přirozenou obnovu a kultury na LS Rychnov nad Kněžnou.
April 2010Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aneta Chovancová
Společenstva drobných savců v dubových a bukových lesích ŠLP Křtiny.
April 2008Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Chudoba
Růst dřevin a jejich okus při různých způsobech ošetření proti buřeni na LS Ledeč nad Sázavou
April 2017Displaying the final thesis
23.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michal Chudoba
Vliv zvěře na odrůstání výsadeb a síjí na kalamitních holinách LS Ledeč nad Sázavou
April 2020Displaying the final thesis
24.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jan Ježek
Společenstva drobných savců v dubových a bukových lesích ŠLP Křtiny.
April 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Ježek
Společenstva drobných savců v dubových a bukových lesích ŠLP Křtiny.
April 2004Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Kadlec
Okus dřevin při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni na majetku Sdružení obecních lesů Benešovska.
April 2008Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štěpánka Kalousová
Společenstva obojživelníků a jejich ochrana na lokalitě Vojenské cvičiště Rokycany
May 2006Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Kamenec
Hodnocení zdravotního stavu smrku (Picea abies) na Králickém Sněžníku.
April 2012Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rostislav Kamenec
Hodnocení zdravotního stavu dřevin na LS Ruda Nad Moravou, revír Hynčina.
April 2009Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Tomáš Karas
Vliv zvěře na stav a vývoj dřevinné vegetace na majetku obecních lesů Mohelno
April 2013Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Katarína Kľuchťáková
Lesní požáry v České republice a na Slovensku
April 2016Displaying the final thesis
32.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Kodeš
Vliv okusu na přirozenou obnovu na LS Pelhřimov
April 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Josef Korbel
Prostorová aktivita bobra evropského (Castor fiber L.) na Dyji v oblasti Lednicka.
April 2007Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Zuzana Kubíčková
Škody ohryzem, loupáním a následnými hnilobami na polesí Černá voda (Orlické hory).
April 2007Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Kubiš
Rozbor nahodilých těžeb a jejich příčin na LS Třebíč.
April 2008Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jaromír Kvasnica
Okus dřevin při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni v katastru Hradce nad Svitavou
April 2012Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Lebeda
Účinnost repelentů při ochraně jedlových kultur proti zimnímu okusu.
April 2008Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Lebeda
Vliv působení zvěře na odrůstání jedlových kultur při různých druzích ochrany.
May 2006Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Slavomír Lenčeš
Ornitofauna lokality Žehuňský rybník
April 2005Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavomír Lenčeš
Zdravotní stav porostů smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) ve vztahu k působícím biotickým, abiotickým a antropogenním stresorům.
April 2007Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Lenhart
Monitoring poškození dřevin okusem na kontrolních a srovnávacích plochách (KSP) na území lesní správy Loučná nad Desnou
April 2015Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Malík
Škody ohryzem a následnými hnilobami jelení zvěří na LHC Obrova noha
April 2005Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Malík
Škody ohryzem, loupáním a následnými hnilobami na lesní správě Myslejovice (Vojenské lesy a statky Plumlov).
April 2007Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Malíková
Posouzení mysliveckého hospodaření a stavu ovlivnění přirozeného vývoje lesa na Vsetínsku.
April 2006Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jitka Meňházová, Ph.D.
Lesní požáry - srovnání ČR a mediterránu
April 2009Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petr Mikulenka
Vliv okusu na přirozenou obnovu na LS Janovice
April 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petr Mikulenka
Vliv okusu na přirozenou obnovu v revíru Žďárský potok (LS Janovice)
April 2009Displaying the final thesis
48.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Mikulka
Okus dřevin při různých způsobech ošetření proti buřeni LS Prostějov, revír Lipina
April 2014Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Navrátil
Okus dřevin při různých způsobech ošetření proti buřeni na LHC Střílky
April 2014Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ludmila Novotná
Ornitofauna Zálešských rybníků a rybníku Chobot.
April 2009Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Odehnal
Vliv zvěře na stav a vývoj dřevinné vegetace v regionu Týna nad Vltavou
April 2016Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Ondryáš
Škody ohryzem, loupáním a následnými hnilobami v revíru Pluskovec
March 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Jindřiška Orálková
Škody zvěří na LS Prostějov.
April 2007Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Jindřiška Orálková
Vliv sudokopytníků na dřevinnou vegetaci revíru Koryčany LS Buchlovice
April 2009Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Daniela Pacalajová
Analýza škod zvěří na LS Topoľčianky
April 2018Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Pavlicová
Ornitofauna rybníku Nesyt a souvisejících biotopů
April 2011Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Petlach
Hodnocení zdravotního stavu smrku a jeho reakce na synergické působení přírodních a antropogenních stresových faktorů v revíru Senetářov (LS Tišnov)
April 2004Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Plšek
Vliv okusu na přirozenou obnovu a kultury ve Zborovském lese (Medlovská vrchovina).
April 2008Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Pojezný
Vliv okusu na přirozenou obnovu a kultury na LS Niva (Drahanská vrchovina).
April 2008Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Aleš Poslušný
Okus dřevin při různých způsobech ošetření proti buřeni v regionu Krásné Hory nad Vltavou
April 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Aleš Poslušný
Růst dřevin a jejich okus při různých způsobech ošetření proti buřeni v regionu Krásné Hory nad Vltavou
April 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jiří Pospíšil, DiS.
Vliv intenzivního chovu zvěře na dřevinnou a bylinnou vegetaci v Oboře Loučná nad Desnou
April 2015Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jiří Pospíšil, DiS.
Vliv zvěře na stav a vývoj dřevinné vegetace na LS Loučná nad Desnou
April 2013Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. David Potěšil
Vliv sudokopytníků na dřevinnou vegetaci PR Trlina (Zábřeh na Moravě)
April 2004Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Procházka
Dravci a sovy v Rychlebských horách.
April 2008Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavla Provazníková
Obnova lesa na kalamitních holinách VLS, s.p., divize Lipník nad Bečvou, LS Hlubočky
April 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavla Provazníková
Růst dřevin a jejich okus zvěří při různých způsobech přípravy plochy a různém ošetření proti buřeni v lokalitě Les Království
April 2015Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Půža
Vliv zvěře na přirozenou obnovu a keřové patro na revíru Čachnov, lesní správa Choceň
April 2006Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jan Rapant
Okus dřevin při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni.
April 2012Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jan Rapant
Vliv okusu na přirozenou obnovu a dynamiku lesa v okolí Starého Hrozenkova
April 2014Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladan Riedl
Praskliny kmenů listnatých dřevin, pravděpodobná příčina jejich vzniku a rozsah výskytu
April 2005Displaying the final thesis
72.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Marek Richter
Vliv okusu na přirozenou obnovu a dynamiku lesa na LS Dvůr Králové nad Labem, revír Markoušovice
April 2021Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adrian Francisco Rumbo Cabanilles
Wildfires in Spain and Czech Republic
April 2016Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iva Sedláková
Stav přirozené obnovy chřadnoucích smrkových porostů ve Slezských Beskydech
April 2010Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavel Soudek
Bioindikace znečištění ovzduší a působení klimatických faktorů a to pomocí lišejníků a hodnocení defoliace a zdravotního stavu borovice na území pol. Háje, LZ Židlochovice.
April 2008Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloslav Strejček
Poškození porostů ohryzem, loupáním a následnou hnilobou Stereum sanguinolentum na polesí Račín.
April 2007Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloslav Strejček
Škody loupáním a následnými hnilobami na Žďársku
April 2005Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Svatoš
Okus dřevin při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni na majetku hraběte Arco Zinneberga.
April 2010Displaying the final thesis
79.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Milan Špiřík
Vliv okusu na dynamiku lesa na Deblínsku.
April 2012Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Milan Špiřík
Vliv okusu na přirozenou obnovu na Deblínsku.
April 2008Displaying the final thesis
81.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Tomešek
Funkce dravců (Aves: Accipitriformes) v lesních ekosystémech – na příkladu modelového druhu jestřába lesního (Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758))
April 2020Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Tomešek
Krahujec obecný a poštolka obecná ve Chřibech -- rozšíření, biologie, význam pro biologickou ochranu lesa.
April 2007Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Tomešek
Rozšíření a biologie jestřába lesního v Chřibech
April 2005Displaying the final thesis
84.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Vladimír Trenčiansky
Škody loupáním, ohryzem a následnou hnilobou pevníku krvavějícího Stereum sanguinolentum na Školním lesním podniku Trutnov.
April 2008Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kamil Turek, Ph.D.
Škody zvěří na lesních porostech LS Jablunkov
April 2006Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Valíček
Škody působené zvěří v lesních porostech LS Rychtářov a návrh opatření na jejich snížení
April 2015Displaying the final thesis
87.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Petr Veselý
Vliv zvěře na dřevinnou vegetaci v honitbě Bílovice nad Svitavou.
April 2008Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matěj Vincour
Ověření experimentální metodiky vyhledávání hnilob založené na impedanční tomografii v porostech smrku ztepilého (Picea abies L.)
April 2017Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Zárybnický
Okus dřevin při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni na Lesním závodě Kladská.
April 2009Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Žid
Nespecifické chřadnutí porostů smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) na vybraných lokalitách Orlických hor
April 2006Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress