Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Identifikační číslo: 3385
Univerzitní e-mail: petr.cermak [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - docent - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na MENDELU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.ADPAutor: Ing. Pavla Beranová
Vliv okusu na přirozenou obnovu v Litoměřickém středohoří
duben 2009prohlížet
2.RDisPAutor: Ing. Michal Bureš
Vliv buřeně a ochrany proti ní na růst dřevin a jejich poškození okusem
říjen 2022prohlížet
3.ADPAutor: Ing. Michal Bureš
Vliv okusu na přirozenou obnovu a dynamiku lesa na LS Luhačovice, revír Hluboček
duben 2012prohlížet
4.ABPAutor: Ing. Michal Bureš
Vliv okusu na přirozenou obnovu na LS Luhačovice, revír Hluboček
duben 2010prohlížet
5.ADPAutor: Ing. Jana Buzinisová
Vliv srnčí zvěře na stav a vývoj přirozené obnovy na území NPR Žebračka.
duben 2004prohlížet
6.ABPAutor: Bc. Václav Čermák
Ornitofauna Cvilínského Předního a Zadního kopce u Krnova a její ochrana
duben 2017prohlížet
7.ABPAutor: Bc. Jiří Datinský
Vliv zvěře na obnovu lesa, efektivnost ošetření repelenty na Svitavsku.
květen 2006prohlížet
8.ADPAutor: Ing. Jan Drahotský
Hodnocení zdravotního stavu lesa a působení stresových faktorů na LS Hořice v Podkrkonoší
duben 2009prohlížet
9.ABPAutor: Ing. Jan Drahotský
Hodnocení zdravotního stavu smrku ztepilého Picea abies na LS Hořice v Podkrkonoší
duben 2007prohlížet
10.ADPAutor: Ing. Jan Fialka
Vliv okusu na přirozenou obnovu a kultury v revíru Votice (LS Kácov).
duben 2008prohlížet
11.ABPAutor: Ing. Michael Fučík
Vliv spárkaté zvěře na stav lesa na LS Deblín
duben 2005prohlížet
12.ABPAutor: Ing. Vojtěch Fučík
Vliv sudokopytníků na dřevinou vegetaci Chřibů - LS Buchlovice
duben 2005prohlížet
13.ABPAutor: Ing. Michal Gereg
Okus dřevin a jeho vliv na dynamiku lesa na LS Dvůr Králové, revír Hony
duben 2013prohlížet
14.ADPAutor: Ing. Pavel Grundmann
Posouzení mysliveckého hospodaření a stavu ovlivnění přirozeného vývoje lesa v KRNAP -- NPR Rýchory
duben 2005prohlížet
15.ABPAutor: Ing. Věra Haňáková
Analýza činnosti stanic pro handicapované živočichy
duben 2009prohlížet
16.ADPAutor: Ing. Věra Haňáková
Hodnocení zdravotního stavu smrku ztepilého Picea abies
duben 2012prohlížet
17.ABPAutor: Bc. Barbora Helmová
Společenstva obojživelníků a jejich ochrana na lokalitě Knížecí les
duben 2012prohlížet
18.ADPAutor: Ing. Petr Horsák
Vliv okusu na dřeviny a ekonomické a provozní důsledky škod zvěří v revíru Májová (LS Bystřice pod Hostýnem)
duben 2009prohlížet
19.ABPAutor: Ing. Petr Horsák
Vliv okusu na přirozenou obnovu v revíru Májová (LS Bystřice pod Hostýnem)
duben 2007prohlížet
20.ADPAutor: Ing. Ivan Chalupa
Vliv okusu na přirozenou obnovu a kultury na LS Rychnov nad Kněžnou.
duben 2010prohlížet
21.ABPAutor: Ing. Aneta Chovancová
Společenstva drobných savců v dubových a bukových lesích ŠLP Křtiny.
duben 2008prohlížet
22.ABPAutor: Bc. Michal Chudoba
Růst dřevin a jejich okus při různých způsobech ošetření proti buřeni na LS Ledeč nad Sázavou
duben 2017prohlížet
23.RDPAutor: Bc. Michal Chudoba
Vliv zvěře na odrůstání výsadeb a síjí na kalamitních holinách LS Ledeč nad Sázavou
duben 2020prohlížet
24.NBPAutor: Jan Ježek
Společenstva drobných savců v dubových a bukových lesích ŠLP Křtiny.
duben 2012prohlížet
25.ADPAutor: Ing. Jiří Ježek
Společenstva drobných savců v dubových a bukových lesích ŠLP Křtiny.
duben 2004prohlížet
26.ADPAutor: Ing. Miroslav Kadlec
Okus dřevin při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni na majetku Sdružení obecních lesů Benešovska.
duben 2008prohlížet
27.ADPAutor: Ing. Štěpánka Kalousová
Společenstva obojživelníků a jejich ochrana na lokalitě Vojenské cvičiště Rokycany
květen 2006prohlížet
28.ABPAutor: Bc. Martin Kamenec
Hodnocení zdravotního stavu smrku (Picea abies) na Králickém Sněžníku.
duben 2012prohlížet
29.ADPAutor: Ing. Rostislav Kamenec
Hodnocení zdravotního stavu dřevin na LS Ruda Nad Moravou, revír Hynčina.
duben 2009prohlížet
30.ABPAutor: Tomáš Karas
Vliv zvěře na stav a vývoj dřevinné vegetace na majetku obecních lesů Mohelno
duben 2013prohlížet
31.RBPAutor: Katarína Kľuchťáková
Lesní požáry v České republice a na Slovensku
duben 2016prohlížet
32.NBPAutor: Jakub Kodeš
Vliv okusu na přirozenou obnovu na LS Pelhřimov
duben 2013prohlížet
33.ADPAutor: Ing. Josef Korbel
Prostorová aktivita bobra evropského (Castor fiber L.) na Dyji v oblasti Lednicka.
duben 2007prohlížet
34.ADPAutor: Bc. Ing. Zuzana Kubíčková
Škody ohryzem, loupáním a následnými hnilobami na polesí Černá voda (Orlické hory).
duben 2007prohlížet
35.ABPAutor: Ing. Miroslav Kubiš
Rozbor nahodilých těžeb a jejich příčin na LS Třebíč.
duben 2008prohlížet
36.NBPAutor: Jaromír Kvasnica
Okus dřevin při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni v katastru Hradce nad Svitavou
duben 2012prohlížet
37.ADPAutor: Ing. Petr Lebeda
Účinnost repelentů při ochraně jedlových kultur proti zimnímu okusu.
duben 2008prohlížet
38.ABPAutor: Ing. Petr Lebeda
Vliv působení zvěře na odrůstání jedlových kultur při různých druzích ochrany.
květen 2006prohlížet
39.ABPAutor: Ing. Slavomír Lenčeš
Ornitofauna lokality Žehuňský rybník
duben 2005prohlížet
40.ADPAutor: Ing. Slavomír Lenčeš
Zdravotní stav porostů smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) ve vztahu k působícím biotickým, abiotickým a antropogenním stresorům.
duben 2007prohlížet
41.ADPAutor: Ing. Tomáš Lenhart
Monitoring poškození dřevin okusem na kontrolních a srovnávacích plochách (KSP) na území lesní správy Loučná nad Desnou
duben 2015prohlížet
42.ABPAutor: Ing. Jan Malík
Škody ohryzem a následnými hnilobami jelení zvěří na LHC Obrova noha
duben 2005prohlížet
43.ADPAutor: Ing. Jan Malík
Škody ohryzem, loupáním a následnými hnilobami na lesní správě Myslejovice (Vojenské lesy a statky Plumlov).
duben 2007prohlížet
44.ABPAutor: Ing. Daniela Malíková
Posouzení mysliveckého hospodaření a stavu ovlivnění přirozeného vývoje lesa na Vsetínsku.
duben 2006prohlížet
45.RBPAutor: František Matyk
Škody ohryzem, loupáním a následnými hnilobami na území ve správě Lesů a parků Trutnov, s.r.o., revír Zlatá Olešnice.
duben 2021prohlížet
46.ABPAutor: Ing. Jitka Meňházová, Ph.D.
Lesní požáry - srovnání ČR a mediterránu
duben 2009prohlížet
47.ADPAutor: Ing. Petr Mikulenka
Vliv okusu na přirozenou obnovu na LS Janovice
duben 2011prohlížet
48.ABPAutor: Ing. Petr Mikulenka
Vliv okusu na přirozenou obnovu v revíru Žďárský potok (LS Janovice)
duben 2009prohlížet
49.NBPAutor: Tomáš Mikulka
Okus dřevin při různých způsobech ošetření proti buřeni LS Prostějov, revír Lipina
duben 2014prohlížet
50.ABPAutor: Ing. Jakub Navrátil
Okus dřevin při různých způsobech ošetření proti buřeni na LHC Střílky
duben 2014prohlížet
51.ABPAutor: Ing. Ludmila Novotná
Ornitofauna Zálešských rybníků a rybníku Chobot.
duben 2009prohlížet
52.ADPAutor: Ing. Lukáš Odehnal
Vliv zvěře na stav a vývoj dřevinné vegetace v regionu Týna nad Vltavou
duben 2016prohlížet
53.ABPAutor: Bc. Daniel Ondryáš
Škody ohryzem, loupáním a následnými hnilobami v revíru Pluskovec
březen 2013prohlížet
54.ABPAutor: Bc. Ing. Jindřiška Orálková
Škody zvěří na LS Prostějov.
duben 2007prohlížet
55.ADPAutor: Bc. Ing. Jindřiška Orálková
Vliv sudokopytníků na dřevinnou vegetaci revíru Koryčany LS Buchlovice
duben 2009prohlížet
56.ABPAutor: Daniela Pacalajová
Analýza škod zvěří na LS Topoľčianky
duben 2018prohlížet
57.ABPAutor: Ing. Petra Pavlicová
Ornitofauna rybníku Nesyt a souvisejících biotopů
duben 2011prohlížet
58.ADPAutor: Ing. Roman Petlach
Hodnocení zdravotního stavu smrku a jeho reakce na synergické působení přírodních a antropogenních stresových faktorů v revíru Senetářov (LS Tišnov)
duben 2004prohlížet
59.ADPAutor: Ing. Jaroslav Plšek
Vliv okusu na přirozenou obnovu a kultury ve Zborovském lese (Medlovská vrchovina).
duben 2008prohlížet
60.ADPAutor: Ing. Michal Pojezný
Vliv okusu na přirozenou obnovu a kultury na LS Niva (Drahanská vrchovina).
duben 2008prohlížet
61.ABPAutor: Ing. Aleš Poslušný
Okus dřevin při různých způsobech ošetření proti buřeni v regionu Krásné Hory nad Vltavou
duben 2013prohlížet
62.ADPAutor: Ing. Aleš Poslušný
Růst dřevin a jejich okus při různých způsobech ošetření proti buřeni v regionu Krásné Hory nad Vltavou
duben 2015prohlížet
63.ADPAutor: Ing. Jiří Pospíšil, DiS.
Vliv intenzivního chovu zvěře na dřevinnou a bylinnou vegetaci v Oboře Loučná nad Desnou
duben 2015prohlížet
64.ABPAutor: Ing. Jiří Pospíšil, DiS.
Vliv zvěře na stav a vývoj dřevinné vegetace na LS Loučná nad Desnou
duben 2013prohlížet
65.ADPAutor: Ing. David Potěšil
Vliv sudokopytníků na dřevinnou vegetaci PR Trlina (Zábřeh na Moravě)
duben 2004prohlížet
66.ABPAutor: Ing. Lukáš Procházka
Dravci a sovy v Rychlebských horách.
duben 2008prohlížet
67.ADPAutor: Ing. Pavla Provazníková
Obnova lesa na kalamitních holinách VLS, s.p., divize Lipník nad Bečvou, LS Hlubočky
duben 2017prohlížet
68.ABPAutor: Ing. Pavla Provazníková
Růst dřevin a jejich okus zvěří při různých způsobech přípravy plochy a různém ošetření proti buřeni v lokalitě Les Království
duben 2015prohlížet
69.ADPAutor: Ing. Jan Půža
Vliv zvěře na přirozenou obnovu a keřové patro na revíru Čachnov, lesní správa Choceň
duben 2006prohlížet
70.ABPAutor: Ing. Jan Rapant
Okus dřevin při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni.
duben 2012prohlížet
71.ADPAutor: Ing. Jan Rapant
Vliv okusu na přirozenou obnovu a dynamiku lesa v okolí Starého Hrozenkova
duben 2014prohlížet
72.ADPAutor: Ing. Vladan Riedl
Praskliny kmenů listnatých dřevin, pravděpodobná příčina jejich vzniku a rozsah výskytu
duben 2005prohlížet
73.RBPAutor: Marek Richter
Vliv okusu na přirozenou obnovu a dynamiku lesa na LS Dvůr Králové nad Labem, revír Markoušovice
duben 2021prohlížet
74.ADPAutor: Ing. Adrian Francisco Rumbo Cabanilles
Wildfires in Spain and Czech Republic
duben 2016prohlížet
75.ABPAutor: Ing. Iva Sedláková
Stav přirozené obnovy chřadnoucích smrkových porostů ve Slezských Beskydech
duben 2010prohlížet
76.ABPAutor: Ing. Pavel Soudek
Bioindikace znečištění ovzduší a působení klimatických faktorů a to pomocí lišejníků a hodnocení defoliace a zdravotního stavu borovice na území pol. Háje, LZ Židlochovice.
duben 2008prohlížet
77.ADPAutor: Ing. Miloslav Strejček
Poškození porostů ohryzem, loupáním a následnou hnilobou Stereum sanguinolentum na polesí Račín.
duben 2007prohlížet
78.ABPAutor: Ing. Miloslav Strejček
Škody loupáním a následnými hnilobami na Žďársku
duben 2005prohlížet
79.ABPAutor: Ing. Martin Svatoš
Okus dřevin při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni na majetku hraběte Arco Zinneberga.
duben 2010prohlížet
80.NDPAutor: Bc. Milan Špiřík
Vliv okusu na dynamiku lesa na Deblínsku.
duben 2012prohlížet
81.ABPAutor: Bc. Milan Špiřík
Vliv okusu na přirozenou obnovu na Deblínsku.
duben 2008prohlížet
82.RDisPAutor: Ing. Martin Tomešek
Funkce dravců (Aves: Accipitriformes) v lesních ekosystémech – na příkladu modelového druhu jestřába lesního (Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758))
duben 2020prohlížet
83.ADPAutor: Ing. Martin Tomešek
Krahujec obecný a poštolka obecná ve Chřibech -- rozšíření, biologie, význam pro biologickou ochranu lesa.
duben 2007prohlížet
84.ABPAutor: Ing. Martin Tomešek
Rozšíření a biologie jestřába lesního v Chřibech
duben 2005prohlížet
85.NBPAutor: Vladimír Trenčiansky
Škody loupáním, ohryzem a následnou hnilobou pevníku krvavějícího Stereum sanguinolentum na Školním lesním podniku Trutnov.
duben 2008prohlížet
86.ADPAutor: Ing. Kamil Turek, Ph.D.
Škody zvěří na lesních porostech LS Jablunkov
duben 2006prohlížet
87.ABPAutor: Ing. Jakub Valíček
Škody působené zvěří v lesních porostech LS Rychtářov a návrh opatření na jejich snížení
duben 2015prohlížet
88.NBPAutor: Petr Veselý
Vliv zvěře na dřevinnou vegetaci v honitbě Bílovice nad Svitavou.
duben 2008prohlížet
89.ABPAutor: Ing. Matěj Vincour
Ověření experimentální metodiky vyhledávání hnilob založené na impedanční tomografii v porostech smrku ztepilého (Picea abies L.)
duben 2017prohlížet
90.ABPAutor: Bc. Ondřej Zárybnický
Okus dřevin při různých způsobech ošetření ploch proti buřeni na Lesním závodě Kladská.
duben 2009prohlížet
91.ADPAutor: Ing. Tomáš Žid
Nespecifické chřadnutí porostů smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.) na vybraných lokalitách Orlických hor
duben 2006prohlížet

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
NZávěrečná práce je nekompletní
NZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
AZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
PZávěrečná práce je odevzdána
RZávěrečná práce je rozpracována