Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Filip Karásek
Identifikační číslo: 33798
Univerzitní e-mail: xkarase2 [at] node.mendelu.cz
 
P 41 03  Zootechnika D-ZOO
AF D-ZOO-OZ prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná zootechnika, studium přerušeno
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

     
Závěrečná práce
     
     
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Zkrmování pšenice Citrus u brojlerů
Autor: Ing. Filip Karásek
Pracoviště:
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)
Vedoucí práce:
Oponent:
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Název práce:
Zkrmování pšenice Citrus u brojlerů
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá zjištěním vhodnosti zařazení nově vyšlechtěné odrůdy pšenice Citrus, u které se uvádí vyšší obsah luteinu v zrnu do krmné dávky pro vykrmované brojlery a následně jejího vlivu na spotřebu krmiva, hmotnost a přírůstky kuřat, konverzi krmiva, jatečnou výtěžnost a antioxidační aktivitu brojlerů. V krmných dietách u pokusných kohoutků hybridní kombinace Ross 308 byla zařazena nová odrůda pšenice Citrus v podílu 30 % a 60 % v krmné směsi, která byla porovnávána s kontrolní pšenicí, jejíž podíl v krmných dietách byla také 30 % a 60 %. Vliv pšenice Citrus u vykrmovaných brojlerů nebyl průkazný, na parametry užitkovosti avšak průkaznost vlivu pšenice Citrus (P < 0,05) byla zjištěna na antioxidační aktivitu při použití metody volných radikálů (FR) vykrmovaných brojlerů.
Klíčová slova:
pšenice Citrus, výživa, brojler, antioxidační aktivita

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozorněníPokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D..