Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Filip Karásek
Identifikační číslo: 33798
Univerzitní e-mail: xkarase2 [at] node.mendelu.cz
 
P 41 03  Zootechnika D-ZOO
AF D-ZOO-OZ prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná zootechnika, studium přerušeno
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

Kontakty     Závěrečná práce
     
Publikace     Orgány
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Vliv roční doby na nástup a trvání říje prasnic po odstavu selat
Autor:
Pracoviště:
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Ing. Ivo Olič
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
Angličtina

Čeština        Angličtina

Název práce:Seasonal effect on the return to estrus after weaning
Abstrakt:ABSTRACT The bachelor's thesis focuses on the survey of current findings regarding the impact of the season on the weaning to estrus interval and estrus duration in sows. A shorter weaning to estrus interval is crucial in order to increase the number of piglet per sow per year. Therefore, it positively influences the economic aspects of a business. There are still a large number of factors that may result in a longer interval from weaning to estrus and that can also influence the length of estrus. These factors include the season and temperature of the environment, the length of lactation, parity, the size of a group of weaned sows in a pen, the presence of a boar, and the nutrition of sows. The knowledge of the impact of these factors on the interval from weaning to estrus as well as on the length of estrus is vital for the effective usage of sow reproduction.
Klíčová slova:
weaning, sow, estrus, interval

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

.posudek oponenta
Závěrečná prácePosudek vedoucíhoPosudek oponenta

Části práce s odloženým zveřejněním:

Zadání práce neomezeně

upozornění
Pokud chcete získat přístup k částem práce s odloženým zveřejněním, kontaktujte uživatele doc. Ing. Petr Řezáč, CSc..