Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Filip Karásek
Identifikační číslo: 33798
Univerzitní e-mail: xkarase2 [at] node.mendelu.cz
 
P 41 03  Zootechnika D-ZOO
AF D-ZOO-OZ prez [přerušeno]
Doktorský typ studia, prezenční forma
Obecná zootechnika, studium přerušeno
 
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

Kontakty
     
Závěrečná práce
     
Publikace
          Konference     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ŠŤASTNÍK, O. -- JŮZL, M. -- KARÁSEK, F. -- FERNANDOVÁ, D. -- MRKVICOVÁ, E. -- PAVLATA, L. -- NEDOMOVÁ, Š. -- VYHNÁNEK, T. -- TROJAN, V. -- DOLEŽAL, P. The effect of hempseed expellers on selected quality indicators of broiler chicken's meat. Acta veterinaria Brno: Acta Vet. Brno. 2019. sv. 88, č. 1, s. 121--128. ISSN 0001-7213. URL: https://actavet.vfu.cz/88/1/0121/

Originální název:
The effect of hempseed expellers on selected quality indicators of broiler chicken's meat
Český název:
Autor: Bc. Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Ing. Filip Karásek
Ing. Dominika Fernandová
Mgr. Ing. Eva Mrkvicová, Ph.D.
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.
MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D.
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
Pracoviště:
Ústav výživy zvířat a pícninářství
Ústav technologie potravin
Ústav biologie rostlin
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Acta veterinaria Brno: Acta Vet. Brno
Charakter článku:
odborný článek
Číslo svazku (ročník): 88
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2019
Od strany: 121
Do strany:
128
Počet stran:
8
Poddruh:
článek je obsažen v databázi Web of Science
Kód UT dle Web of Science:
468126600015
Kód EID dle Scopus:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Popis v originálním jazyce:
The aim of the study was to evaluate the effect of feeding hempseed expellers in a feed mixture on the quality indicators of broiler chicken's meat. One hundred and fifty Ross 308 hybrid cockerels were used in the present study. The control group (HS0) was fed without hempseed expellers; the other two groups received diets containing 50 g.kg-1 and 150 g.kg-1 of hempseed expellers (HS5 and HS15, respectively). The birds were slaughtered at the age of 37 days, and samples of breast and thigh muscles were collected for determination of proximate chemical composition and technological properties, and sensory analyses. Feeding with hempseed expellers influenced the colour of meat with a significant difference observed for a* (redness) and b* (yellowness) values in the HS15 group. The colour of breast meat in HS15 group is more intense compared to HS5 and HS0 groups. Breast meat was evaluated as the best in terms of odour for HS15 group compared to HS0. The colour of thigh meat was better rated in the HSE supplemented groups compared to the controls. In conclusion, dietary supplementation with hempseed expellers appears to affect the colour and odour of broiler chicken's meat which is positive for the consumers. Including hempseed cakes can be recommended as a component of broiler chicken's feed.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Cílem studie bylo zhodnotit vliv krmení konopných výlisků v krmné směsi na ukazatele kvality kuřecího masa brojlerů. V této studii bylo použito sto padesát kohoutků Ross 308. Kontrolní skupina (HS0) byla krmena bez konopných výlisků; další dvě skupiny dostaly stravu obsahující 50 g.kg-1 a 150 g.kg-1 konopných výlisků (HS5 a HS15). Kuřata byla poražena ve věku 37 dnů a byly odebrány vzorky svalů prsu a stehen pro stanovení chemického složení a technologických vlastností a senzorické analýzy. Krmení konopnými výlisky ovlivnilo barvu masa s výrazným rozdílem pozorovaným pro hodnoty a* (červená) a b* (žlutá) ve skupině HS15. Barva prsní svaloviny ve skupině HS15 byla intenzivnější ve srovnání se skupinami HS5 a HS0. Maso z prsou bylo hodnoceno jako nejlepší z hlediska vůně pro skupinu HS15 ve srovnání s HS0. Barva stehenního masa byla lépe hodnocena ve skupinách doplněných konopnými výlisky ve srovnání s kontrolou. Závěrem lze říci, že doplněk stravy s konopnými výlisky pozitivně ovlivňuje barvu a vůni kuřecího masa brojlerů, což je pro spotřebitele pozitivní. Konopné výlisky tak lze doporučit jako součást krmiva pro kuřecí brojlery.
Klíčová slova: angličtina: cannabis sativa L., meat quality, poultry nutrition
čeština: jakost masa, konopí seté (Cannabis sativa L.), výživa drůbeže
Obor výsledku: Nutrition, Dietetics
Food and beverages
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://actavet.vfu.cz/88/1/0121/
 
Záznam vložil:
Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 25.07.2019 15:05 (doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.)

Hodnocení publikace:

12
3
45
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
12
3
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -


Bližší určení zdroje:

Acta veterinaria Brno: Acta Vet. Brno. Brno: ISSN 0001-7213.

Originální název:
Acta veterinaria Brno: Acta Vet. Brno
Anglický název:
Acta Vet. Brno
Druh publikace:
Periodikum
ISSN:
0001-7213
Stát vydavatele:
Česká republika
Místo vydání:
Brno
Vydavatel:
Vysoká škola veterinární v Brně
URL: http://actavet.vfu.cz/
Recenzovaný časopis:
ne
Původní jazyk:
čeština
Klíčová slova:
čeština: veterinářství, veterinární lékařství
Ročníky:
Volume
Ročník
Lokace
38
1969
Ústřední knihovna - ÚK Brno
39
1970Ústřední knihovna - ÚK Brno
40
1971
Ústřední knihovna - ÚK Brno
55
1986
Ústřední knihovna - ÚK Brno
56
1987Ústřední knihovna - ÚK Brno
57
1988
Ústřední knihovna - ÚK Brno
58
1989Ústřední knihovna - ÚK Brno
59
1990
Ústřední knihovna - ÚK Brno
601991
Ústřední knihovna - ÚK Brno
611992
Ústřední knihovna - ÚK Brno
62
1993Ústřední knihovna - ÚK Brno
63
1994
Ústřední knihovna - ÚK Brno
641995
Informační centrum-čítárna časopisů
65
1996Ústřední knihovna - ÚK Brno
66
1997
Ústřední knihovna - ÚK Brno
67
1998
Ústřední knihovna - ÚK Brno
68
1999
Ústřední knihovna - ÚK Brno
69
2000
Ústřední knihovna - ÚK Brno
692000
Chov hospodářských zvířat - drůbež
702001Ústřední knihovna - ÚK Brno
70
2001
Chov hospodářských zvířat - drůbež
71
2002
Ústřední knihovna - ÚK Brno
71
2002
Chov hospodářských zvířat - drůbež
72
2003
Ústřední knihovna - ÚK Brno
72
2003Chov hospodářských zvířat - drůbež
732004Informační centrum-čítárna časopisů
732004Chov hospodářských zvířat - drůbež
74
2005
Informační centrum-čítárna časopisů
742005Chov hospodářských zvířat - drůbež
752006Informační centrum-čítárna časopisů
75
2006
Zoologie a včelařství
76
2007Informační centrum-čítárna časopisů
76
2007
Zoologie a včelařství
77
2008
Informační centrum-čítárna časopisů
77
2008
Zoologie a včelařství
78
2009
Informační centrum-čítárna časopisů
78
2009
Zoologie a včelařství
79
2010Informační centrum-čítárna časopisů
79
2010
Zoologie a včelařství
80
2011
Ústřední knihovna - ÚK Brno
80
2011
Informační centrum-čítárna časopisů
802011Zoologie a včelařství

Dílčí knihovny
Název
Číslo
Ústav
Knihovník
Telefon
E-mail
Ústřední knihovna - ÚK Brno
943/1+420 545 135 035
Informační centrum-čítárna časopisů
944/4IC ÚVIS CP+420 545 135 039
Chov hospodářských zvířat - drůbež235/4ÚCHHZ AF
+420 545 133 001
Zoologie a včelařství
224/1ÚZRHV AF

Odpovědná osoba:
 
Záznam vložil: Lenka Baláková
Poslední změna:
30.03.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Hodnocení publikace:

1
2
345
        
12
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0Průměr: -        
Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
2
34
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -