Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikační číslo: 3375
Univerzitní e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

     
     
     Publikace
     
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Zařízení pro aplikaci pesticidů na povrch výřezů dříví. NERUDA, J. -- ZEMÁNEK, T. -- MARUŠIAK, M. 33942, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika. URL: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033942.pdf

Originální název:
Zařízení pro aplikaci pesticidů na povrch výřezů dříví
Anglický název:
Autor:
Pracoviště:
Ústav techniky
Druh publikace:
výsledky s právní ochranou (užitný vzor, průmyslový vzor)
Druh vzoru: užitný vzor
Číslo vzoru:
33942
Název vydavatele:
Úřad průmyslového vlastnictví
Místo vydání:
Praha
Název vlastníka: Mendelova univerzita v Brně
Datum registrace:
5. 3. 2020
Datum přijetí:
28. 4. 2020
Způsob využití:
udělený, zapsaný nebo používaný vlastníkem
Povinnost licence:
k využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence
Licenční poplatek:
vždy
Původní jazyk: čeština
Popis v originálním jazyce:
Nově navržené zařízení pro aplikaci pesticidů na povrch výřezů dříví vyráběných hlavicí harvestoru je tvořeno soustavou hydraulických trysek umístěných na vhodných místech na zadní straně ramen (na jejich protilehlé straně od strany břitů) pohyblivých odvětvovacích nožů, jakož i na sklopném rámu hlavice harvestoru pod uložením pevného odvětvovacího nože. Trysky jsou rozmístěny tak, aby zajistily úplné pokrytí povrchu kmene, zpracovávaného hlavicí harvestoru, roztokem insekticidu. Zařízení dávkuje roztok insekticidů do trysek, které jej rozptylují na povrch kmene synchronizovaně s jeho odvětvováním: tj. roztok insekticidu je postřikován jen v době, kdy probíhá protahování kmene odvětvovacím nožovým ústrojím, při zastavení kmene, např. při příčném řezu při výrobě výřezu dříví, postřik insekticidu neprobíhá. Dávkování insekticidu probíhá samočinně a je odvozeno od pracovního pohybu protahování dříví hlavicí. Dávkování insekticidu je regulovatelné dle potřeby. Zásobní nádoba na roztok insekticidu je umístěna na vhodném místě harvestoru, potřebný přetlak insekticidu v systému postřikovacího zařízení je vytvářen obvyklým způsobem hydraulickým čerpadlem či přetlakem vzduchu nad hladinou roztoku insekticidu v zásobní nádobě (není předmětem ochrany). Zajištění stálé vhodné polohy trysek nad ošetřovaným povrchem výřezů dříví je dáno vhodným umístěním trysek na ramenech odvětvovacích nožů a na sklopném rámu.
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
Identifikační číslo RIV:
URL:
https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0033/uv033942.pdf
 
Záznam vložil: Markéta Hejčová, DiS.
Poslední změna: 19.06.2020 11:57 (Markéta Hejčová, DiS.)

Hodnocení publikace:

1
2
3
4
5
        
1
2
3
4
5
špatné
 
dobré
        
nezajímavé
 
zajímavé
Hodnotilo: 0
Průměr: -
        Hodnotilo: 0
Průměr: -
1
23
4
5
        
1
2
3
4
5
laické
 
odborné
        
teoretické
 
praktické
Hodnotilo: 0Průměr: -        Hodnotilo: 0
Průměr: -