Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identification number: 3375
University e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Engineering (FFWT)
Head of department - Department of Engineering (FFWT)
 
External Teacher - Institute of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson
     
Projects
     
Publications     
     
     

Limit to:year of start:
year of termination:

The selected person is an official solver of the following projects.

State
Ord.
Project title
Supervisor
Type
Official roles
SinceUntil
1
 Analýza faktorů kvality výřezů vyráběných harvestoryIGAsupervisor
02/01/2008
12/31/2008
2MPOsupervisor04/01/2012
12/31/2014
3 Development and manufacture of forwarder with a special emphasis on environmental cleanliness of works and efficient biomass processing in forestryJ. NerudaTAČR
supervisor
09/01/2014
02/28/2017
4
 Faktory ovlivňující volbu nasazení plně mechanizované technologie
J. NerudaIGAsupervisor
04/14/2015
12/31/2015
5
 Forestry Tractor kit for transporting wood hybrid chassis.
J. NerudaTAČRsupervisor01/30/2017
6 Forestry Tractor kit for transporting wood hybrid chassis.
TAČR
supervisor
01/30/2017
7
 Harvesting and transport systems and energetics in forestry - the harmonization of relations with environment
J. NerudaIGAsupervisor02/01/201012/31/2012
8 Quantification of mechanical destruction of root systems in spruce by heavy machineryGAČRŘešitel01/01/200212/31/2004
9
 Rozbor využitelnosti cenově dostupných hardwarových prostředků pro navigaci v přípravě a řízení lesní výrobyJ. Neruda
IGA
supervisor
02/01/2016
12/31/2016
10
 Rozvoj technologií těžby a dopravy dříví
J. NerudaIGA
supervisor
01/01/2013
12/31/2015
11 Stanovení a aplikace metodiky hodnocení interakcí mezi půdou a podvozkyIGAsupervisor
01/02/2012
12/31/2012
12
 Timber forwarder with hybrid undercarriage drivetrainTAČRsupervisor01/01/201703/31/2020
13
 Use logging and transporting equipment - application UTEDOS
IGAsupervisor
01/01/2014
12/31/2014
14
 Vývoj a výroba lesnických těžebně dopravních strojů malé třídy zaměřené na ekologii
MPOsupervisor
11/30/2012
06/24/2015

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:
acceptedcompletedin preparationin progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected