Lidé na MENDELUHelp


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikační číslo: 3375
Univerzitní e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Zvolená osoba byla nebo je členem následujících orgánů na MENDELU.

StavOrgánOdkdyDokdyRole
AProgramová komise studijního programu (B-ARB Arboristika)01.01.2019člen
ARada Interní grantové agentury (Lesnická a dřevařská fakulta)01.03.2015člen
AOborová rada doktorského studijního programu (D-LI-TMLD Technika a mechanizace lesnické výroby)01.02.2009předseda
AKolegium děkana (Lesnická a dřevařská fakulta)05.12.2007člen
AVědecká rada (Lesnická a dřevařská fakulta)01.02.2004člen
NPoradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny01.03.201021.02.2019člen
NPoradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice01.03.201021.02.2019člen
NProgramová komise studijního programu (B-LES Lesnictví)23.02.201501.01.2019člen
NProgramová komise studijního programu (N-LI Lesní inženýrství)23.02.201501.01.2019člen
NRedakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis01.03.201031.08.2014člen
NRedakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis01.03.201031.08.2014člen
NKomise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně08.03.201131.01.2014člen
NKomise rektora pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích Mendelovy univerzity v Brně01.03.201031.01.2014předseda
NPoradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny01.03.201031.01.2014předseda
NPoradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice01.03.201031.01.2014předseda
NPoradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)01.01.200731.01.2014předseda
NPoradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice (Školní zemědělský podnik Žabčice)01.01.200731.01.2014předseda
NKolegium rektora01.02.200631.01.2014člen
NVědecká rada01.02.200631.01.2014člen
NKomise rektora pro investiční činnost a výstavbu Mendelovy univerzity v Brně01.03.201007.03.2011člen
NRedakční rada Acta Universitatis Mendelianae Brunensis01.10.200728.02.2010člen
NRedakční rada Folia Universitatis01.10.200728.02.2010člen
NKomise rektora pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích30.06.200728.02.2010předseda
NRedakční rada mezinárodního vědeckého sborníku Acta Universitatis Mendelianae Brunensis01.04.200530.09.2007člen
NKolegium rektora01.04.200531.01.2006člen
NVědecká rada01.04.200531.01.2006člen

Legenda
Aaktivní členstvíNhistorické členství