Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikační číslo: 3375
Univerzitní e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

Kontakty     Výuka     
     
Publikace     
Orgány
     Konference
     

Zvolená osoba byla nebo je členem následujících orgánů na MENDELU.

Stav
Orgán
Odkdy
Dokdy
Role
01.01.2020člen
Programová komise studijního programu (B-ARB Arboristika)
01.01.2019
člen
01.02.2009předseda
Kolegium děkana (Lesnická a dřevařská fakulta)
05.12.2007
člen
Vědecká rada (Lesnická a dřevařská fakulta)01.02.2004
člen
Rada Interní grantové agentury (Lesnická a dřevařská fakulta)
01.03.2015
01.05.2020
člen
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
01.03.2010
21.02.2019člen
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice
01.03.2010
21.02.2019
člen
Programová komise studijního programu (B-LES Lesnictví)
23.02.2015
01.01.2019
člen
Programová komise studijního programu (N-LI Lesní inženýrství)23.02.2015
01.01.2019
člen
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
01.03.2010
31.08.2014člen
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
01.03.2010
31.08.2014
člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně08.03.2011
31.01.2014
člen
Komise rektora pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
31.01.2014
předseda
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
01.03.201031.01.2014předseda
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice
01.03.2010
31.01.2014
předseda
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)
01.01.2007
31.01.2014
předseda
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice (Školní zemědělský podnik Žabčice)01.01.200731.01.2014
předseda
Kolegium rektora
01.02.2006
31.01.2014
člen
Vědecká rada
01.02.2006
31.01.2014
člen
Komise rektora pro investiční činnost a výstavbu Mendelovy univerzity v Brně01.03.201007.03.2011
člen
Redakční rada Acta Universitatis Mendelianae Brunensis
01.10.2007
28.02.2010
člen
Redakční rada Folia Universitatis
01.10.2007
28.02.2010
člen
Komise rektora pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích
30.06.200728.02.2010předseda
Redakční rada mezinárodního vědeckého sborníku Acta Universitatis Mendelianae Brunensis
01.04.2005
30.09.2007
člen
Kolegium rektora
01.04.2005
31.01.2006
člen
Vědecká rada
01.04.2005
31.01.2006člen

Legenda
aktivní členství
historické členství