Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     
     
     Publikácie     Orgány
     
Konferencie     

Vybraná osoba bola alebo je členom nasledujúcich orgánov MENDELU.

Stav
Orgán
Odkedy
Dokedy
Úloha
01.01.2020
člen
01.01.2019
člen
Odborová komisia doktorandského študijného programu (D-LI-TMLD Technika a mechanizace lesnické výroby)01.02.2009predseda
Kolégium dekana (Lesnická a dřevařská fakulta)
05.12.2007
člen
Vedecká rada (Lesnická a dřevařská fakulta)
01.02.2004
člen
Rada Internej grantovej agentúry (Lesnická a dřevařská fakulta)
01.03.2015
01.05.2020člen
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
01.03.2010
21.02.2019člen
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku01.03.201021.02.2019
člen
Programová komisia študijného programu (B-LES Lesnictví)23.02.2015
01.01.2019
člen
Programová komisia študijného programu (N-LI Lesní inženýrství)23.02.201501.01.2019člen
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
01.03.201031.08.2014člen
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
01.03.2010
31.08.2014
člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně
08.03.2011
31.01.2014člen
Komise rektora pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
31.01.2014
predseda
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny01.03.2010
31.01.2014
predseda
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku
01.03.2010
31.01.2014
predseda
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)
01.01.2007
31.01.2014
predseda
Poradný zbor školského poľnohospodárskeho podniku (Školní zemědělský podnik Žabčice)
01.01.2007
31.01.2014
predseda
Kolégium rektora
01.02.2006
31.01.2014
člen
Vedecká rada
01.02.2006
31.01.2014
člen
Komise rektora pro investiční činnost a výstavbu Mendelovy univerzity v Brně01.03.201007.03.2011
člen
Redakční rada Acta Universitatis Mendelianae Brunensis
01.10.2007
28.02.2010
člen
Redakční rada Folia Universitatis01.10.200728.02.2010člen
Komisia rektora pre koordináciu ubytovania na vysokoškolských ubytovňách
30.06.2007
28.02.2010
predseda
Redakčná rada zborníkov Acta Universitatis Mendelianae Brunensis
01.04.2005
30.09.2007
člen
Kolégium rektora
01.04.2005
31.01.2006
člen
Vedecká rada
01.04.2005
31.01.2006
člen

Legenda
aktívne členstvohistorické členstvo