Lidé na MENDELU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikační číslo: 3375
Univerzitní e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedoucí ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externí učitel - Institut celoživotního vzdělávání (MENDELU)

     Výuka     
     
     
Orgány          

Zvolená osoba byla nebo je členem následujících orgánů na MENDELU.

Stav
Orgán
Odkdy
Dokdy
Role
Oborová rada doktorského studijního programu (D-TTLP Technika a technologie lesnických procesů)01.01.2020
člen
Programová komise studijního programu (B-ARB Arboristika)
01.01.2019
člen
Oborová rada doktorského studijního programu (D-LI-TMLD Technika a mechanizace lesnické výroby)01.02.2009
předseda
05.12.2007
člen
01.02.2004
člen
Rada Interní grantové agentury (Lesnická a dřevařská fakulta)
01.03.2015
01.05.2020
člen
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
01.03.201021.02.2019
člen
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice
01.03.2010
21.02.2019
člen
Programová komise studijního programu (B-LES Lesnictví)23.02.201501.01.2019člen
Programová komise studijního programu (N-LI Lesní inženýrství)23.02.201501.01.2019
člen
Redakční rada Folia Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
01.03.2010
31.08.2014
člen
Redakční rada vědeckého časopisu Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis01.03.2010
31.08.2014
člen
Komise rektora pro koncepci, rozvoj a investiční činnost Mendelovy univerzity v Brně08.03.201131.01.2014člen
Komise rektora pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích Mendelovy univerzity v Brně
01.03.201031.01.2014předseda
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny01.03.201031.01.2014
předseda
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice01.03.2010
31.01.2014
předseda
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice (Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny)
01.01.2007
31.01.2014
předseda
Poradní sbor vysokoškolského statku Školní zemědělský podnik Žabčice (Školní zemědělský podnik Žabčice)
01.01.2007
31.01.2014
předseda
Kolegium rektora01.02.200631.01.2014člen
Vědecká rada
01.02.2006
31.01.2014člen
Komise rektora pro investiční činnost a výstavbu Mendelovy univerzity v Brně
01.03.2010
07.03.2011
člen
Redakční rada Acta Universitatis Mendelianae Brunensis
01.10.200728.02.2010člen
Redakční rada Folia Universitatis
01.10.2007
28.02.2010
člen
Komise rektora pro koordinaci ubytování ve vysokoškolských kolejích30.06.2007
28.02.2010
předseda
Redakční rada mezinárodního vědeckého sborníku Acta Universitatis Mendelianae Brunensis
01.04.2005
30.09.2007
člen
Kolegium rektora
01.04.2005
31.01.2006
člen
Vědecká rada01.04.2005
31.01.2006
člen

Legenda
aktivní členství
historické členství