Persons at MENDELU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identification number: 3375
University e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Academic staff - university professor - Department of Engineering (FFWT)
Head of department - Department of Engineering (FFWT)
 
External Teacher - Institut of Lifelong Learning (MENDELU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of option for differentiating the use of loggiong and transport technologies for forest district Domašov Arcibiskupsých lesů a statků Olomouc s.r.o.
Written by (author): Ing. Jan Vágner
Department: Department of Engineering (FFWT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Opponent:Ing. Václav Pavlíček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Czech

Czech        English

Title of the thesis:Rozbor technologických možností těžby a dopravy dříví na polesí Domašov Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o.
Summary:Tato diplomová práce se zabývá vypracováním technologické diferenciace pro konkrétní území polesí Domašov Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. V práci je shrnutý návrh vhodných technologií pro jednotlivé JPRL především podle terénních typů. Tato diferenciace byla porovnávána se skutečností na vybraných lokalitách, při čemž bylo nahlíženo na časovou náročnost a ekonomickou efektivnost skutečné a navržené technologie. Dalším bodem této práce bylo vypracování návrhu druhování na centrálním dřevoskladě ve Vápenné a rámcové zaměření na ekonomiku druhování v lese a dřevoskladě.
Key words:SLKT, UKT, LZD, kůň, soustřeďování dříví, těžební a dopravní technologie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Final thesisThesis appendicesSupervisor's reviewOpponent's review

Parts of thesis with postponed release:

Thesis assignment unlimited

If you wish access parts of thesis with postponed release, please contact the user prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..