Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství u LČR, s.p., LS Vsetín, na revíru Kychová
Autor: Bc. Daniela Kocurková
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Michal Vrážel
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství u LČR, s.p., LS Vsetín, na revíru Kychová
Abstrakt:Tato bakalářská práce řeší a vyhodnocuje využití chladnokrevných koní při soustřeďování dříví na daném lesním majetku v letech 2010–2018 a porovnává je s ostatními prostředky určenými v lesním hospodářství k téže činnosti. Součástí práce je popis místních podmínek, zejména přírodních, jež tuto těžebně-dopravní činnost v zájmovém území značně ovlivňují. Teoretická část vysvětluje základní termíny pojící se s danou problematikou, pro praktickou část bylo výchozí především zpracování dat z lesní hospodářské knihy a osobní pohovory s místními lesními odborníky a primárně kočími vykonávajícími na řešeném úseku své řemeslo. Bylo zjištěno, že koňské potahy se na celkovém soustřeďování podílely 19,5%.
Kľúčové slová:chladnokrevný kůň, soustřeďování, kočí, porost, přirozená obnova

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..