Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnocení využití těžebně dopravních technologií u Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o., polesí Chvalčov
Autor: Ing. Martin Putala
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Petr Rolinc
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Čeština

Čeština        Angličtina

Názov práce:Zhodnocení využití těžebně dopravních technologií u Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o., polesí Chvalčov
Abstrakt:Diplomová práce je zaměřena na doporučení použití efektivních a přijatelných opatření v souvislosti s aktuálním řešením rostoucích nahodilých těžeb. Práce je rozdělena na dvě dílčí části. První část vede k výběru optimálních těžebních technologií v porostech podle vybraných kritérií. Kritérii výběru jsou edafická kategorie, sklon svahu, terénní typ, věk porostu a zastoupení dřevin. Prioritou nastavených kritérií je výběr porostů pro použití harvestorových technologií z důvodu vysokého podílu nahodilých těžeb. V porostech vylučujících použití harvestorové technologie jsou navrhnuty ostatní běžně užívané těžební technologie. V souvislosti s nadměrnými těžbami je druhá část zaměřena na odvoz dříví ze zájmové oblasti s charakterizací využití párové dopravy dříví na lesních cestách. Proveden je rozbor odvozu dříví z LHC Chvalčov, návrh na minimální parametry skládky dříví pro využití párové dopravy a mapa LHC Chvalčov s vyznačenými místy skládek vhodných pro využití párové dopravy.
Kľúčové slová:harvestor, nahodilá těžba, odvozní souprava

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..