Ľudia na MENDELU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Identifikačné číslo: 3375
Univerzitný e-mail: jindrich.neruda [at] mendelu.cz
 
Akademický pracovník - profesor - Ústav techniky (LDF)
Vedúci ústavu - Ústav techniky (LDF)
 
Externý učiteľ - Institut celoživotního vzdělávání

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rozbor možností diferencovaného použitia ťažbovo dopravných technológií na LS Majdán LSR š.p.
Autor: Ing. Michal Daniš
Pracovisko: Ústav techniky (LDF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc.
Oponent:Ing. Henrich Paluch
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:Slovenčina

Čeština        Slovenčina        Angličtina

Názov práce:Rozbor možností diferencovaného použitia ťažbovo dopravných technológií na LS Majdán LSR š.p.
Abstrakt:Táto diplomová práca sa zaoberá vypracovaním technologickej diferenciácie pre konkrétne územie celej Lesnej správy Majdán. V práci je zhrnutý návrh vhodných technológií pre jednotlivé JPRL s možnosťou výberu z viacerých možných technológií. Tento návrh je porovnaný so skutočnosťou aby sa potvrdila správnosť vypracovanej technologickej diferenciácie. Porovnanie sa uskutočnilo na viacstupňovom kritériu. Jednalo sa o porovnanie technologickej varianty, ekonomicko-normatívnej varianty a porovnanie na vykonaných ťažbách, ktoré zahrňovalo aj zhodnotenie vhodnosti použitej technológie. Súčasťou príloh je vypracovaná technologická diferenciácia podľa jednotlivých technologických skupín a súhrnne za všetky technologické skupiny.
Kľúčové slová:UKT, SLKT, ťažba a približovanie dreva, Technologická diferenciácia, Harvestrový uzol, LDZ

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná prácaPrílohy prácePosudok vedúcehoPosudok oponenta

Časti práce s odloženým zverejnením:

Zadanie práce neobmedzene

Pokiaľ chcete získať prístup k častiam práce s odloženým zverejnením, kontaktujte používateľa prof. Ing. Jindřich Neruda, CSc..